Šā gada 12. novembrī Rīgā notika tūrisma industrijas nozīmīgākais ikgadējais pasākums - Latvijas Tūrisma forums, kurā pulcējās nozares, pašvaldību, valsts iestāžu un citi pārstāvji. Foruma dalībnieki atskatījās uz aizvadīto gadu un diskutēja par tūrisma nozares nākotnes attīstības tendencēm un sadarbības iespējām.

attatt

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko forumā prezentēja Latvijas tūrisma vīziju 2020+, kuras mērķis ir attīstīt ilgtspējīgu tūrismu Latvijā, vienlaikus uzturot līdz šim sasniegto un sekmējot jaunu, vietējās vērtībās un dzīvesveidā balstītu tūrisma produktu radīšanu.

 

Pirmais solis, lai tiktu uz priekšu ir atskatīties atpakaļ un novērtēt padarīto. Līdz šim ir paveikts daudz un tūrisma nozare ir kļuvusi par nozīmīgu Latvijas ekonomikas sastāvdaļu, kas sniedz būtisku ieguldījumu valsts ekonomiskajā izaugsmē un ir arī viena no lielākajām eksporta nozarēm Latvijā,” forumā atzina R.Aleksejenko.

att

Tūrisma nozare ik gadu sniedz aptuveni 1 miljardu eiro ieguldījumu Latvijas ekonomikas izaugsmē. Nozarē strādā 77 tūkst. jeb 9% no visām darba vietām Latvijā. Savukārt tūrisma eksports pērn pieauga par 10%, sasniedzot 1,4 miljonus eiro un veidojot 17 % no kopējā pakalpojumu eksporta.

 

Jau šobrīd Latvijā ir izveidojušies spēcīgi un konkurētspējīgi produkti dabas, darījumu, veselības un kultūras tūrisma jomā. Nozarē ir vērojami panākumi, taču ir arī nopietni izaicinājumi - ārvalstu tūristu skaits Latvijā pieaug, bet nepieaug to individuālie tēriņi. Joprojām ir virkne izaicinājumu, lai panāktu Latvijas tūrisma nozares ilgtspējīgu izaugsmi un starptautisko konkurētspēju,” pauž EM valsts sekretāra vietnieks.

 

Tādēļ Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas universitāti un tās piesaistītajiem pētniekiem strādā pie Latvijas tūrisma attīstības plāna 2021 - 2027. gadam (turpmāk – Plāns). Plānā iezīmējas virkne pasākumu tūrisma nozares straujākai attīstībai nākotnē, tostarp, obligāta tūristu ieņēmumu pieauguma sekmēšana un vietējo tūristu ceļojumu skaita un izdevumu palielināšana Latvijā.

att

Tāpat plāns paredz rūpīgāku investīciju atdeves izvērtējumu, kā arī ēnu ekonomikas mazināšanu tūrisma un, it īpaši, viesmīlības nozarē. Vienlaikus, tūrisma nozares konkurētspējai ir būtiski stiprināt arī Latvijas valsts lomas un atpazīstamības stiprināšanu starptautiskā mērogā.

 

Plāna izstrādes ietvaros ir notikušas 10 fokusgrupas ar nozari Rīgā un reģionos, kā arī sabiedriskā apspriešana Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības padomes Tūrisma komitejā šī gada oktobrī. Iecerēts, ka plāns tiks virzīts apstiprināšanai Ministru kabinetā 2020.gada 1.pusgadā.

 

Darbs pie minētā Tūrisma attīstības plāna tiek īstenots ar Interreg Europe projekta “Tūrisma attīstības veicināšana reģionos – BRANDtour” atbalstu. Projekta mērķis ir piecu gadu laikā izstrādāt un īstenot politikas iniciatīvas tūrisma nozarē iesaistīto uzņēmēju konkurētspējas celšanai un veicināt tūrisma plūsmas attīstību uz Eiropas Savienības reģioniem.

 

Ekonomikas ministrijas BRANDTour projekta aktivitātes ir vērstas uz to, lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu kapacitātes pieaugumu un inovācijas potenciālu, kas palīdzētu tiem veiksmīgāk iesaistīties reģionālos, nacionālos un starptautiskos tūrisma tirgos, kā arī kopumā izvērtētu tūrisma attīstības stratēģiskos jautājumus – galvenās prioritātes, problēmas un veicamos pasākumus ilgtspējīga Latvijas tūrisma sektora izaugsmei.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv