Uzstādot nekustamajā īpašumā mikroģeneratoru (elektroenerģijas ražošanas jaudu līdz 500 kW), Ekonomikas ministrijas atļauja nav nepieciešama. Mikroģeneratora (piemēram, saules paneļu) uzstādītājam jāvēršas ar iesniegumu pie sadales sistēmas operatora atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022.gada 14. aprīļa  lēmumā Nr.1/5 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem” noteiktajai kārtībai.

Ieviešot elektrostaciju ar elektroenerģijas ražošanas jaudu, kar  ir vienāda vai pārsniedz 500 kW, nepieciešama Ekonomikas ministrijas atļauja. Skatīt sadaļu “Atļauju izsniegšana elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai”.

Pēc Ekonomikas ministrijas atļaujas saņemšanai, elektroenerģijas ražotājam jāvēršas ar iesniegumu pie sadales vai pārvades sistēmas operatora atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.1/5 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem” noteiktajai kārtībai. Sistēmas operators izsniegs tehniskos noteikumus sistēmas pieslēguma ierīkošanai.

Pēc elektrostacijas nodošanas ekspluatācijā un pieslēgšanas elektrotīklam, elektroenerģijas ražotājam ir jāreģistrējas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ražotāju reģistrā, ja elektrostacijas jau­da ir lielāka par vienu megavatu. Ja plānots veikt elektroenerģijas tirdzniecību, tad neatkarīgi no elektrostacijas jaudas, elektroenerģijas tirgotājam ir jāveic reģistrācija pie Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas.