Uzstādot nekustamajā īpašumā mikroģeneratoru (elektroenerģijas ražošanas jaudu līdz 11,1 kW), Ekonomikas ministrijas atļauja nav nepieciešama. Mikroģeneratora (piemēram, saules paneļu) uzstādītājam jāvēršas ar iesniegumu pie sadales sistēmas operatora atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2012.gada 22.februāra  lēmumā Nr.1/6 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem” noteiktajai kārtībai.

Ieviešot elektrostaciju ar elektroenerģijas ražošanas jaudu virs 11,1 kW nepieciešama Ekonomikas ministrijas atļauja. Skatīt sadaļu “Atļaujas jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai [LR1] ”.

Pēc Ekonomikas ministrijas atļaujas saņemšanai, elektroenerģijas ražotājam jāvēršas ar iesniegumu pie sadales vai pārvades sistēmas operatora atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2012.gada 22.februāra  lēmumā Nr.1/6 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem” noteiktajai kārtībai. Sistēmas operators izsniegs tehniskos noteikumus sistēmas pieslēguma ierīkošanai.

Pēc elektrostacijas nodošanas ekspluatācijā un pieslēgšanas elektrotīklam, elektroenerģijas ražotājam ir jāreģistrējas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ražotāju reģistrā, ja elektrostacijas jau­da ir lielāka par vienu megavatu. Ja plānots veikt elektroenerģijas tirdzniecību, tad neatkarīgi no elektrostacijas jaudas, elektroenerģijas tirgotājam ir jāveic reģistrācija pie Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas.