Darbinieki

" "

Zaiga Liepiņa

Valsts sekretāra vietnieks ārējo ekonomisko sakaru jautājumos
zaiga.liepina [at] em.gov.lv