Enerģijas patēriņa apjomi ir aprēķināti saskaņā ar Direktīvas 2012/27/ES definīcijām:

  • primārās enerģijas patēriņš – bruto iekšzemes energoresursu patēriņš, izņemot ar enerģētiku nesaistītu izmantošanu;
  • enerģijas galapatēriņš – visa enerģija, kas piegādāta rūpniecībai, transportam, mājsaimniecībām, pakalpojumu nozarei un lauksaimniecībai, neietverot enerģijas piegādi enerģijas pārveidošanas nozarei un pašai enerģētikas nozarei.
  • enerģijas ietaupījums – ietaupītās enerģijas apjoms, ko nosaka, izmērot un/vai aplēšot patēriņu pirms un pēc energoefektivitātes uzlabošanas pasākuma īstenošanas, vienlaikus nodrošinot, ka tiek standartizēti ārējie apstākļi, kas ietekmē enerģijas patēriņu

Politikas rezultāts energoefektivitātes dimensijā

Faktiskā vērtība

Mērķa vērtība

2017

2020

2030

neobligātais mērķis – primārās enerģijas patēriņš

PJ

187,41

225

165 – 170

GWh

52 056,9

62 500

45 833 – 47 222

ktoe

4 331

5374,03

3 940,96 – 4 060,38

neobligātais mērķis – enerģijas galapatēriņš

PJ

168,01

187

145 – 149

GWh

46 668,06

51 944,44

40 277,8 – 41 388,9

ktoe

4 012,73

  •  

3 463,27 – 3 558,8

valsts obligātais mērķis – kumulatīvs enerģijas galapatēriņa ietaupījums

PJ

18,8

35,6

73,7

GWh

5 227,0

9 898,89

20 472,02

ktoe

449,44

  1.  

1760,28

katru gadu renovētas 3% no tiešās pārvaldes ēku platības (kopā renovēti, m2)

398 707

  •  

500 000

īpatnējais siltumenerģijas patēriņš ēkās apkurei (kWh/m2/gadā)

-

  1.  

120