Prezentācija par atbalsta pieejamību komersantiem

Slēgtas projektu atlases rezultāti:

Apstiprinātais finansējuma saņēmējs – akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”

Projekta apraksts:

Investīcijas mērķis ir veicināt ieguldījumus uzņēmējdarbības energoefektivitātes paaugstināšanā, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju attīstībā un energoresursu racionālā izmantošanā, samazinot negatīvo ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām, kā arī uzlabojot komersantu produktivitāti, konkurētspēju un eksportspēju un veicinot ilgtspējīgu un videi draudzīgu uzņēmējdarbības attīstību.

Projekta galvenās darbības ir:

  • atbalsts energoefektivitātes paaugstināšanai;
  • atbalsts pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem;
  • atbalsts bezemisiju transportlīdzekļu iegādei.

Pieejamais atbalsts komersantam:

Atbalsts komersantam ir pieejams kombinēta finanšu instrumenta veidā ar kapitāla atlaidi pamatsummas pilnīgam vai daļējam samazinājumam. Energoefektivitātes paaugstināšanai pieejami 25 750 840 euro, pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām - 45 000 000 euro, elektroauto iegādei - 5 000 000 euro.

Plašāka informācija akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” mājas lapā

Aktualitātes par ieviešanu: Pieteikumu iesniegšana pirmajā kārtā ir noslēgusies, no 2023. gada 19. maija plkst. 12.00 līdz 2023. gada 19. jūlija plkst.11.59 akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” pieņem pieteikumus otrajā kārtā.

Grozījumi MK noteikumos Nr. 594 pieņemti 2023. gada 16. maija Ministru kabineta sēdē, paredzot atbalstu N1 kategorijas transportlīdzekļu iegādei, nosakot, ka biogāzes tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana nav atbalstāma OIK maksājuma saņēmējiem un citus precizējumus.

Kontaktpersona: