Periodā līdz 2030.gadam tiek plānots turpināt īstenot aizsargātā lietotāja atbalstu. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 33.1 panta pirmajai daļai aizsargātajiem lietotājiem tiek nodrošinātas tiesības saņemt aizsargātā lietotāja elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu, un sociāli maz-aizsargātajām iedzīvotāju grupām tiek piedāvāts noteikts elektroenerģijas daudzums par samazinātu cenu.

Periodā līdz 2030.gadam tiks samazināts rādītājs “mājsaimniecību īpatsvars, kurām trūkuma dēļ bija liegta siltuma nodrošināšana mājoklī”, nodrošinot, ka šis īpatsvars ir mazāks nekā Eiropas Savienības vidējais rādītājs. Līdz ar to 2030.gada mērķis rādītājam “mājsaimniecību īpatsvars, kurām trūkuma dēļ bija liegta siltuma nodrošināšana mājoklī” ir – nodrošināt, ka minētais rādītājs Latvijā būs mazāks nekā 7,5%.