ES fondu programmas “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” konsultatīvā darba grupa

 

Lai pastāvīgi izvērtētu atbalsta ES fondu programmas “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” rezultātus un iespējas to pilnveidot, 2019.gada 2.februārī izveidota konsultatīva darba grupa šādā sastāvā:

 

Darba grupas vadītājs:

Dzintars Kauliņš – Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

 

Darba grupas vadītāja vietniece:

Evita Valgača – Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļa

 

Darba grupas locekļi:

Inese Bērziņa – Ekonomikas ministrijas Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vecākā eksperte

Andris Lazarevs – Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta direktora vietnieks

Rūta Mājeniece – Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta referente

Edgars Matulis – Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta Iepirkumu politikas un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politikas nodaļas vecākais eksperts

Andrejs Zambžetskis – Finanšu ministrijas ES fondu stratēģijas departamenta Uzņēmējdarbības un inovāciju attīstības nodaļas vecākais eksperts

Signe Muceniece – Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktores vietniece

Diāna Škļara – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Uzņēmējdarbības nodaļas vadītāja

Everita Ušacka – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Uzņēmējdarbības nodaļas vecākā eksperte

Aleksejs Kaņējevs – AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Programmu attīstības departamenta vecākais projektu vadītājs, departamenta vadītājas vietnieks;

Ieva Vērzemniece – AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja

Anda Lagzdiņa – AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Programmu attīstības departamenta vecākā projektu vadītāja

Linda Rinkule – Patērētāju tiesību aizsardzības centra Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta direktore vai Agnese Černaja – Patērētāju tiesību aizsardzības centra Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta Tehnisko preču uzraudzības daļas vadītājas vietniece

Egils Dzelzītis – Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības eksperts energoauditu un siltumapgādes sfērās vai Aldis Greķis – Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības eksperts energoauditu un siltumapgādes sfērās);

Ģirts Beikmanis – Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs;

Normunds Grīnbergs – Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents;

Ivars Buls – Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs;

Viktors Valainis – Latvijas Lielo pilsētas asociācijas izpilddirektors;

Andris Akermanis – Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks enerģētikas jautājumos;

Signe Kajaka – Kurzemes reģionālās enerģētikas un attīstības aģentūras valdes priekšsēdētāja;

Ieva Alhasova – Latvijas Finanšu nozares asociācijas vecākais padomnieks;

Kārlis Reinfelds - SIA “Siltie Nami” valdes loceklis);

Āris Elsts - SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” Māju atjaunošanas nodaļas vadītājs;

Kristaps Vītiņš - AS “Olaines ūdens un siltums” projektu vadītājs Klāvs Felšs

Oļegs Kukuts - SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” tehniskais direktors;

Toms Cīrulis - SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” projektu vadītājs.