2.2.1.4.i. investīcija " Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" īstenošanas noteikumi"

Kopējais finansējums: 45 143 000 euro

Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai:

Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 421 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.4.i. investīcijas "Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" īstenošanas noteikumi"

Projektu atlases rezultāti:

Apstiprinātais finansējuma saņēmējs – Attīstības finanšu institūcija “Altum”

Projekta apraksts:

Investīcijas mērķis ir veicināt komersantu digitālo transformāciju, komersantu attīstību un apgrozījuma apjoma pieaugumu, atbalstot uz produktivitātes pieaugumu vērstus ieguldījumus uzņēmējdarbības digitālās transformācijas rīkos.
Projekts tiks īstenots kā stratēģiski svarīgs projekts Latvijas konkurētspējas veicināšanai.


Projekta galvenās darbības ir:

  • informēt par atbalsta programmas īstenošanas nosacījumiem;
  • nodrošināt grantu izsniegšanu un uzraudzību;
  • nodrošināt publicitātes pasākumus.

Pieejamais atbalsts komersantam:

Projekta mērķa grupas jeb gala labuma guvēji ir:

  • sīkais (mikro), mazais, vidējais, lielais komersants.

Investīcijai pieejamais Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums ir 45 143 000 euro.

Sabiedrības "Altum" aizdevums ar kapitāla atlaidi, ja projekta finansēšanā nav iesaistīts cits finansētājs un sabiedrības "Altum" aizdevums ir vismaz kapitāla atlaides apmērā. Paralēlais aizdevums ar kapitāla atlaidi, ja projektu līdzfinansē kopā ar vienu vai vairākiem citiem finansētājiem. Paralēlais aizdevums ir vismaz kapitāla atlaides apjomā. Kapitāla atlaide ir līdz 35 % no investīciju projekta kopējā apjoma, bet ne vairāk kā 1 000 000 euro.

37 000 000 euro piesaistīts privātais finansējums līdz 2026.gada 30.jūnijam

Aktualitātes par ieviešanu: 2023.gada 24.oktobrī Ministru kabinets apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 421 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.4.i. investīcijas "Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" īstenošanas noteikumi".

Kontaktpersona:

ES
ES