Foruma “Enerģētikas un klimata plāns 2030 – ceļā uz ilgtspējīgu valsti” laikā informēsim par izstrādāto Nacionālā un enerģētikas klimata plāna 2030.gadam projektu, kā arī diskutēsim par vairākiem plānā ietvertajiem jautājumiem, piemēram, gāzes infrastruktūras attīstību, iespējām plašākai elektrifikācijai un lielākajiem izaicinājumiem dažādu interešu sabalansēšanai plāna mērķu sasniegšanai.

 

Video:

 

1. daļa https://www.facebook.com/ekonomikasministrija/videos/2408653372690624/

2. daļa https://www.facebook.com/ekonomikasministrija/videos/1031478693895767/

3. daļa https://www.facebook.com/ekonomikasministrija/videos/728548180971641/

 

Prezentācijas: 

1.daļa. NEKP 2030 un kā tajā atspoguļotas sabiedrības intereses

NEKP 2030  - pasākumi emisiju mazināšanai un piesaistei/ Alda Ozola, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece
NEKP 2030 - pasākumi enerģētikas, transporta un ēku sektorā /Dzintars Kauliņš, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks
NEKP 2030 - inovāciju, pētniecības un konkurētspējas veicināšana / Raimonds Aleksejenko, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

Diskusija 

2.daļa NEKP 2030  - sabiedriskās konsultācijas un izaicinājumi


NEKP 2030 sabiedriskā apspriešana un pretrunīgie jautājumi /Līga Rozentāle, Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktora vietniece 
Vides organizācijas skatījums uz gāzes infrastruktūras attīstību un elektrifikāciju / Jānis Brizga, Zaļā brīvība, valdes priekšsēdētājs
Dabasgāzes pārvades sistēmas operatora skatījums uz gāzes infrastruktūras attīstību / Ivars Ščerbitskis, AS “Conexus Baltic Grid”  Tehniskās attīstības un investīciju daļas vadītājs
Elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora skatījums uz plašākas elektrifikācijas iespējām /Gatis Junghāns, AS "Augstsprieguma tīkls" valdes loceklis

Diskusija 

3.daļa. Kā sabalansēt nacionālās, pašvaldību, sabiedrības un uzņēmēju intereses enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanai?


Nākotnes izaicinājumi enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanai  - NEKP 2030 perspektīva/Ēriks Eglītis, Ekonomikas ministrijas Valsts sekretārs
Atziņas no projekta "Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam/Edgars Rantiņš, Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītājs
Siltumuzņēmumu skatījums uz dažādu pušu interešu sabalansēšanu enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanai/Ina Bērziņa-Veita, Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas prezidente

Diskusija 

attels

 

attels

 

attels