Publikācijas datums:
EM 2018/91
Līgums noslēgts
Paredzamā līgumcena
145000,00
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Iepirkuma procedūra
B daļas pakalpojumu iepirkums

Ēkas Brīvības ielā 55, Rīgā, fiziskā un tehniskā apsardze