Publikācijas datums:
EM 2018/27
Līgums noslēgts
Paredzamā līgumcena
33500,00
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi
Rezultātu publicēšanas datums
07.06.2018.

Priekšlikumu izstrāde Latvijas būvnormatīvu (5.daļas) pārstrādei