Publikācijas datums:
EM 2018/27
Līgums noslēgts
Paredzamā līgumcena
33500,00
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi

Priekšlikumu izstrāde Latvijas būvnormatīvu (5.daļas) pārstrādei