Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'Agile & Co' SIA
Pasūtītājs
Ekonomikas ministrija
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi