Publikācijas datums:
EM 2018/04
Līgums noslēgts
Paredzamā līgumcena
41999,00
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi

Saimnieciska rakstura darbu veikšana Ekonomikas ministrijas ēkā
un tai pieguļošajā teritorijā