Publikācijas datums:
EM 2018/04
Līgums noslēgts
Paredzamā līgumcena
41999,00
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi
Rezultātu publicēšanas datums
20.02.2018.

Saimnieciska rakstura darbu veikšana Ekonomikas ministrijas ēkā
un tai pieguļošajā teritorijā