• Nodrošināt tirdzniecības telpu atbilstošu ventilāciju vai vēdināšanu, lai mazinātu vīrusa koncentrāciju tirdzniecības zālē.
 • Nerīkojiet vērienīgas iepirkšanās akcijas, piemēram, Mamutu dienas vai Melnās piektdienas (tas neattiecas uz atsevišķām precēm, ko tirgotājs vai ražotājs piedāvā par akcijas cenu).
 • Nerīkojiet citas aktivitātes, degustācijas un akciju piedāvājumus, kas var veidot cilvēku drūzmēšanos.
 • Rūpīgi sekojiet cenām, lai nepieļautu spekulatīvu cenu palielināšanu. Šobrīd ir sevišķi svarīgi paredzēt pēc iespējas vairāk atlaides, jo iedzīvotājiem krīzes rezultātā var samazināties ienākumi.
 • Veikala ekrānos, veikala radio un ar atbilstošiem uzrakstiem (piemēram, plakātiem, stendiem utt.) pastiprināti informējiet pircējus lieki neuzturēties tirdzniecības vietā, ievērot norādījumus par distances ievērošanu un citus drošības ieteikumus.
 • Pēc iespējas organizējiet preču piegādi un preču izlikšanu plauktos laikā, kad ir mazāka pircēju plūsma.
 • Pēc iespējas veidojiet iepirkšanās stundas vecāka gadagājuma cilvēkiem, topošajām māmiņām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām laika posmā no plkst. 8:00-10:00.
 • Nosakiet pastiprinātus higiēnas pasākumus, tai skaitā biežākus tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumus beztaras produkcijas un kasu zonās.
 • Ja iespējams, ieviesiet veikalā vienas stundas pārtraukumu dienas vidū, lai varētu papildināt plauktus un veikt dezinfekcijas pasākumus.
 • Pēc iespējas organizējiet iepirkšanos ar iepirkšanās ratiņiem, kas palīdz fiziski ievērot lielāku distanci. Veiciet pastiprinātu groziņu un ratiņu tīrīšanu un dezinfekciju.
 • Iesaiņojiet nefasēto pārtiku, lai samazinātu infekcijas iespējas nokļūt uz tās.
 • Izvietojiet pie ieejas dezinfekcijas līdzekļus vai citus personīgās higiēnas līdzekļus roku tīrībai vismaz ar 60% spirta un/vai vienreizējos cimdus.
 • Nodrošiniet lielāku distanci starp pircējiem kasu zonā (piemēram, atverot katru otro kasi, vai nodrošinot lielāku strādājošo kasu skaitu atbilstoši konkrētās tirdzniecības vietas iespējām, lai neveidotu klientu drūzmēšanos kasu zonā).
 • Pēc iespējas iezīmējiet pircēju rindas gaidīšanas vietas, norādot distanci starp cilvēkiem, tam izmantojot dzeltenas uzlīmētas līnijas.
 • Naudu un norēķinu kartes nenododiet no rokas rokās, iedrošiniet izmantot norēķinu vietu.
 • Nodrošiniet pārdevējiem iespēju biežāk dezinficēt un/vai nomazgāt rokas.
 • Rūpējieties par darbinieku imunitātes uzlabošanu, pēc iespējas nodrošinot bezmaksas ingveru, citronu, medu vai citus veselību stiprinošus produktus.
 • Nodrošiniet darba vietas ar termometru darbinieku veselības stāvokļa kontrolēšanai.
 • Iespēju robežās veiciniet e-veikalu izmantošanu un preču piegādi uz mājām.