attels

Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris (Latvijas IT Klasteris) tika dibināts 2007.gadā, apvienojot vairāk kā 30 uzņēmumus – gan mazos un vidējos uzņēmumus un jaunuzņēmumus, gan lielākos un pieredzes bagātākos Latvijas IT nozares dalībniekus.

IT klastera mērķis ir pārstāvēt un noteikt kopīgas sektora intereses, sekmēt IT un elektronikas uzņēmumu nostiprināšanu, attīstību un popularizēšanu, kā arī sekmēt IT un elektronikas uzņēmumu eksportspēju.

Latvijas IT Klasteris regulāri organizē tirdzniecības misijas un rīko pieredzes apmaiņas pasākumus saviem biedriem, tādejādi veicinot zināšanu pārnesi gan par eksporta veicināšanu un jaunu tirgu apguvi, gan nozares aktualitātēm un citām tēmām. Tāpat IT Klasteris īsteno dažādus starptautiskus sadarbības projektus, lai veicinātu IT nozares mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju un klastera attīstību.

attels  

 Klasteris ir saņēmis Eiropas Klasteru   

 Izcilības iniciatīvas sudraba novērtējumu       

Kontaktinformācija:

Kontaktpersona: izpildirektore Aiga Irmeja (aiga.irmeja@itbaltic.com)
Tel.nr. +371 26180773
Mājaslapa: www.itbaltic.com
Vienotais e-pasts: itcluster@itbaltic.com