Jaunumi

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2019. gada decembrī gada griezumā preču eksporta vērtība faktiskajās cenās pieauga par 3,9%, savukārt preču imports šajā laikā pieauga straujāk – par 11,6%. Gadā kopumā eksporta izaugsme bija 0,4%, savukārt imports samazinājās par 0,4%.

attēls

Decembra eksporta vērtību pozitīvi ietekmēja graudaugu produkcijas un mehānismu un ierīču, savukārt negatīvi – koksnes un tās izstrādājumu eksports.

 

Kopumā 2019. gadā eksporta izaugsmē lielāko ieguldījumu starp preču grupām deva koksnes un tās izstrādājumu, kā arī elektroierīču un iekārtu eksports, pieaugumi attiecīgi +14,2% un +22,7%. Tāpat būtiski pieauga graudaugu kultūru, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu un farmācijas produktu eksporta vērtība. Savukārt negatīvi eksporta attīstību 2019. gadā ietekmēja mehānismu un ierīču eksports.

 

2019. gadā preču eksporta vērtība uz ES valstīm pieauga straujāk kā kopējais eksports – par 2,2%. Lielākoties to pozitīvi ietekmēja eļļas augu sēklu, dzelzs un tērauda izstrādājumu, elektroierīču un iekārtu, kā arī tabakas izstrādājumu eksports. Savukārt samazinājās minerālā kurināmā eksports. ES ietvaros eksports būtiski pieauga uz Igauniju, Nīderlandi un Vāciju, bet samazinājās uz Zviedriju.

 

2019. gadā pieauga eksports arī uz NVS valstīm – par 5,3% (tai skaitā uz Krieviju – par 4,1%), kas raksturo ekonomiskās situācijas stabilizēšanos reģionā. Eksporta pieaugumu uz NVS valstīm būtiski veicināja alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu, tekstila un trikotāžas izstrādājumu, kā arī dzelzceļa transporta un to daļu eksports.

 

2019. gadā eksports uz pārējām valstīm samazinājās par 11,1%. Kritumu pārsvarā ietekmēja mehānismu un ierīču eksporta samazinājums uz ASV.

 

Preču importa samazinājumu 2019. gadā galvenokārt ietekmēja mehānismu un ierīču, kā arī minerālo produktu izstrādājumu imports.

 

Sagaidāms, ka arī šogad saglabāsies mērena eksporta dinamika. Nenoteiktība ārējos tirgos šobrīd neļauj cerēt uz jūtamu eksporta iespēju paplašināšanos.

 

 

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja

Edmunds Gergelevičs

EM Analītikas dienesta analītiķis