Grafiks

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes Darbaspēka apsekojuma datiem 2022. gada 3. ceturksnī bija nodarbināti 899,5 tūkstoši iedzīvotāji vecumā no 15-74 gadiem. Salīdzinot ar 2021. gada 3. ceturksni, nodarbināto skaits vecumā no 15 līdz 74 gadiem ir audzis par 2,6% jeb 22,6 tūkstošiem, savukārt nodarbinātības līmenis starp iedzīvotājiem atbilstošā vecuma grupā pieauga līdz 64,6% - par 1,1 procentpunktu pārsniedzot iepriekšēja gada 3. ceturkšņa rādītāju.

Jāatzīmē, ka nodarbināto skaita pieaugumu turpina lielā mērā noteikt zemās bāzes efekts un kopumā nodarbināto skaits joprojām atpaliek no pirms Covid-19 krīzes līmeņa (2022. gada 3. ceturksnī nodarbināto skaits bija par 18,3 tūkstošiem jeb 2% mazāks nekā 2019. gada 3. ceturksnī). Jāņem vērā, ka 2021. gadā nodarbināto iedzīvotāju skaits sasniedza savu zemāko līmeni kopš 2011. gada (2021. gadā nodarbināti bija 864 tūkst. iedzīvotāju), savukārt ekonomikai atgūstoties, relatīvi straujākos tempos pie pirmskrīzes rādītājiem atgriežas arī darbaspēka pieprasījums.

Līdz ar nodarbinātības pieaugumu, kopumā turpina samazināties arī bezdarba rādītāji. Bezdarba līmenis 2022. gada 3. ceturksnī samazinājās līdz 6,9%, kas bija par 0,3 procentpunktiem mazāks rādītājs nekā attiecīgi 2021. gada 3. ceturksnī (7,2%). Kopumā 3. ceturksnī darba meklējumos bija 66,4 tūkstoši iedzīvotāji vecumā no 15-74 gadiem, kas ir par 2,2% (1,5 tūkstošiem) mazāk nekā 2021. gada 3. ceturksnī.

Aktivitāšu atjaunošanos darba tirgū kopumā atstāj pozitīvu ietekmi arī uz darba tirgus piedāvājuma pusi. Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes līmenis 2022. gada 3. ceturksnī palielinājās līdz 69,4%, kas bija par 0,9 procentpunktu augstāks rādītājs nekā attiecīgi 2021. gada 3. ceturksnī, tādejādi sekmējot kopējā darbaspēka piedāvājuma pieaugumu. 2022. gada 3. ceturksnī ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits vecumā no 15-74 gadiem kopumā palielinājās līdz 965,9 tūkstošiem, kas bija par 21,1 tūkstoti jeb par 2,2% augstāks rādītājs nekā attiecīgi 2021. gada atbilstošajā periodā.

Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita dinamiku 2022. gada 3. ceturksnī labvēlīgi ir ietekmējusi arī demogrāfijas tendenču uzlabošanās - 2022. gada 3. ceturksnī iedzīvotāju skaits vecumā no 15-74 gadiem palielinājās par aptuveni 12,6 tūkstošiem, salīdzinot ar 2021. gada 3. ceturksni.

Lai arī situācija Latvijas darba tirgū 2022. gada pirmajos trīs ceturkšņos ir jūtami uzlabojusies, tomēr jāatzīmē, ka uzlabojumi kopumā ir lēnāki nekā kaimiņos. Nodarbinātības līmenis Latvijā 3. ceturksnī bija par 4,9 procentpunktiem zemāks nekā Igaunijā (69,5%), bet par 2,7% zemāks nekā Lietuvā (67,3%).  Tāpat arī bezdarba līmenis Latvijā 3. ceturksnī saglabājās par vidēji 1,3 procentpunktiem augstāks nekā Igaunijā (5,6%) un  par 1,2 procentpunktiem augstāks nekā Lietuvā (5,7%).

Sagaidāms, ka kopumā nodarbināto skaits 2022. gadā varētu palielināties par vidēji 2,6%, salīdzinot ar 2021. gadu, savukārt bezdarba līmenis samazināties līdz 7% vidēji gadā.

 

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja

Normunds Ozols

Analītikas dienesta vecākais ekonomists