Būvniecība Jaunumi
Rokas spiediens

Ekonomikas ministrija izsludina atklātu konkursu, lai būvniecības nozares organizācijām deleģētu valsts pārvaldes uzdevumu - būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību, arhitektūras, projektēšanas, inženierizpētes un būvdarbu vadīšanas jomās, attiecīgajās darbības sfērās.

Deleģēšanas līgums, ar Ministru kabineta lēmumu, tiks slēgts uz 10 gadiem.

Deleģēšanas līgumus Ekonomikas ministrija slēdz, lai nodrošinātu efektīvāku valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu, deleģējot sertificēšanas un uzraudzības funkciju nevalstiskajām organizācijām. Paredzēts, ka līgumu slēgšana sekmēs būvniecības kvalitātes uzlabošanos, sākot no speciālistu sagatavošanas līdz darba kvalitātes uzraudzībai. 

Būvniecības nozares organizācijas aicinām pieteikumus iesniegt Ekonomikas ministrijā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@em.gov.lv līdz 2024.gada 17.maija, plkst.10:00.

Detalizēti pieteikuma iesniegšanas nosacījumi pieejami konkursa nolikumā. Ieskatam pievienojam arī Deleģēšanas līguma projektu

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv