Eiropas komisija ekodizains Jaunumi
Dzeltens pusloks ar divlapi vidū

Eiropas Komisija (turpmāk – EK) ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanos par produktiem vai to grupām, uz kurām nākotnē varētu prioritāri attiecināt Ilgtspējīgu produktu ekodizaina regulas prasības, kad tās stāsies spēkā. Regulas priekšlikums līdzīgi kā Ekodizaina direktīva paredz satvaru ekodizaina prasībām, lai iespējami samazinātu produktu ietekmi uz vidi. Esošā Ekodizaina direktīva šobrīd tiek piemērota virknei enerģiju patērējošu produktu, piemēram, putekļsūcējiem, telpu sildītājiem, ledusskapjiem, u.c.

Papildus jaunais Ilgtspējīgas produktu ekodizaina regulas priekšlikums paredz ieviest jaunas prasības – digitālās produktu pases, nepārdoto preču iznīcināšanas novēršanu, bažas radošo vielu izsekošanu visā produktu aprites ciklā, pārstrādāta satura apjomu produktā, atkārtotas izmantošanas, remontēšanas un pārstrādes iespējas, zaļā publiskā iepirkuma ietvaru, u.c. Regulas priekšlikuma mērķis ir padarīt produktus ES Vienotajā tirgū arvien ilgtspējīgākus, nosakot tiem konkrētas prasības, ar kuru palīdzību tiks uzlabota produktu veiktspēja, energoefektivitāte, remontējamība, u.c. aspekti. Regulas prasības tiks piemērotas atsevisķi pa produktu grupām ar sekundārajiem leģislatīvajiem aktiem, tajā skaitā līdz šim regulētajiem produktiem.

Aicinām ieinteresētās puses līdz 2023. gada 25. aprīlim paust viedokli par tām produktu kategorijām, uz kurām EK ir plānojusi attiecināt jauno ekodizaina regulējumu vispirms.

Produktu grupas, kas ir piedāvātas balstoties uz EK Kopīgā pētniecības centra veiktajiem sākotnējiem novērtējumiem ir šādas:

  • galapatēriņa produkti – tekstilmateriāli, apavi, mēbeles, keramikas izstrādājumi, riepas, mazgāšanas līdzekļi, gultas matrači, smērvielas, krāsas un lakas, kosmētikas līdzekļi, rotaļlietas, zvejas tīkli un zvejas rīki, absorbējošie higiēnas produkti (piemēram, bērnu autiņbiksītes, higiēniskās paketes un tamponi),
  • starpprodukti – dzelzs un tērauds, krāsainie metāli, alumīnijs, ķimikālijas, plastmasa un polimēri, papīrs, plātnes un stikls.

Šobrīd šis izvērtējums nav galīgs, un saraksts var tikt labots vai pārskatīts pēc saņemtajiem komentāriem.

Aicinām visus interesentus piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par produktiem vai to grupām, uz ko varētu prioritāri attiecināt jaunās ekodizaina prasības, kas papildinātu šobrīd jau esošo produktu tvērumu. Viedokli par jaunajām produktu grupām var izteikt, aizpildot anketu.

Šobrīd apspriešana ir publicēta angļu valodā, bet tulkojumi visās ES valodās drīzumā tiks publicēti EK konsultāciju tīmekļa vietnē.

Papildu informācija:

  1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ekodizaina prasību noteikšanai ilgtspējīgiem produktiem un atceļ Direktīvu 2009/125/EK
  2. Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem
  3. Ekodizaina un energomarķējuma darba plāns 2022.-2024. gadam
  4. EK Kopīgā pētniecības centra veiktie sākotnējie novērtējumi

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv