Jaunumi
CMB

Tuvākajās dienās ceļā uz Ukrainu, Čerņihivas apgabalu, dosies pirmās no Latvijas valsts humānās palīdzības moduļu mājām Čerņihivas iedzīvotāju izmitināšanai. Ekonomikas ministrija sarunu procedūras rezultātā ir noslēgusi iepirkuma līgumu ar SIA “CMB Housing Factory” par 12 moduļu māju izgatavošanu un piegādi Ukrainas Čerņihivas apgabalam līdz gada beigām.

Aicinām plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus iepazīties ar SIA “CMB Housing Factory” pirmajām saražotajām moduļu mājām pirms tās tiek gatavotas nogādāšanai Ukrainā. Pasākumā piedalīsies SIA “CMB Housing Factory” vadība, ekonomikas ministrs Viktors Valainis, Ukrainas vēstnieks Latvijā Anatolijs Kucevols, kā arī bijusī ekonomikas ministre, Saeimas deputāte Ilze Indriksone. Pasākums notiks š.g. 18. septembrī pl.11.00 SIA “CMB Housing Factory” ražotnē, Granīta ielā 15, Rīgā. Dalībai pasākumā mediju pārstāvjus aicinām reģistrēties Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa (prese@em.gov.lv).

Kā zināms, š.g. 21.-25. maijā notika ekonomikas ministres, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas teritorijas plānotāju asociācijas  pārstāvju vizīte Ukrainā (Kijivā, Čerņihivā), kuras mērķis bija pārrunāt potenciālā atbalsta sniegšanu Čerņihivas apgabala rekonstrukcijā atbilstoši viņu vajadzībām.

Saskaņā ar Čerņihivas pilsētas administrācijas sniegto informāciju karadarbības rezultātā privātais dzīvojamais fonds Čerņihivas pilsētā tika būtiski bojāts vai dažviet pat pilnībā iznīcināts. Apsekošanas rezultātā tika secināts, ka pilnībā nopostīti ir 527 mājokļi, būtiski bojāti 919 mājokļi, nedaudz bojāti 1629 mājokļi. Tāpat tika izpostītas aptuveni 70% izglītības iestādes, proti, pilnībā tika iznīcinātas 2 skolas, 1 arodskola, savukārt daļēji bojātas tika 25 skolas, 37 bērnudārzi, 4 arodskolas.

Ministru kabineta š.g. 4. jūlija sēdē tika izskatīts un pieņemts zināšanai informatīvais ziņojums “Par Latvijas iesaisti Čerņihivas apgabala, Ukraina, rekonstrukcijā”, kas noteica plānotā atbalsta 2 000 000 eiro apmērā Čerņihivas apgabala rekonstrukcijai iespējamo izlietojumu un atbilstošu procedūru veikšanu Ekonomikas ministrijai. Atbalsta mērķis atvēlētā finansējuma ietvaros tika noteikts pamatpakalpojumu nodrošināšana Čerņihivas apgabala iedzīvotājiem un apgabala sociālekonomiskajai attīstībai, nodrošinot Ukrainas identificētās vajadzības caur steidzamāko un nepieciešamāko preču piegādi.

Ņemot vērā arī Ukrainas puses lūgumu, Ekonomikas ministrija piešķirto finansējumu piedāvāja izmantot tai skaitā  dzīvojamā fonda atjaunošanai – moduļu māju izgatavošanai ģimenēm, kuru mājokļi tika pilnībā iznīcināti Krievijas agresijas rezultātā. Sarunu procedūras rezultātā Ekonomikas ministrija noslēgusi iepirkuma līgumu ar SIA “CMB Housing Factory” par 12 moduļu māju 55 m2 platībā ar gatavu iekšējo apdari, sanitāro mezglu un virtuves daļu izgatavošanu un piegādi Ukrainas Čerņihivas apgabalam līdz gada beigām. Līguma kopējā summa - 978 210,96 EUR (bez PVN).  Tāpat SIA “CMB Housing Factory” nodrošinās vienas moduļu mājas uzstādīšanu, veicot apmācību Ukrainas puses speciālistiem, kas nodrošinās pārējo Latvijas puses nogādāto moduļu māju montāžu.

 

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālrunis 67013193
E-pasts: prese@em.gov.lv