Grafiki

Apstiprinot Ekonomikas ministrijas rosinātos grozījumus Altum īstenotajā aizdevumu programmā uzņēmējdarbības veicināšanai, Ministru kabinets š.g. 7. marta sēdē lēma piešķirt papildu finansējumu programmas īstenošanai 9 miljonu EUR apmērā, pārdalot to no neiztērētā finansējuma Altum garantiju programmā. Atbalsta programma komersantiem pieejama līdz šā gada beigām.

Interese par aizņēmumiem savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai un paplašināšanai no uzņēmēju puses joprojām ir augsta. Produktivitātes celšana un konkurētspējas veicināšana, ieguldījumi jaunu produktu izstrādē, kas nodrošinās jaunas un labi apmaksātas darba vietas, jauni mājokļi reģionos ir svarīgi arī Latvijas turpmākai attīstībai. Turpinot sniegt atbalstu uzņēmējiem, radām arī papildu stimulu ekonomiskai aktivitātei, lai tuvākajos gados paaugstinātu Latvijas iekšzemes kopprodukta, eksporta, nodokļu nomaksas un citus tautsaimniecības rādītājus,” uzsver ekonomikas ministre Ilze Indriksone. 

Aizdevumu programmas ietvaros var saņemt finansējumu investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem ar samazinātām nodrošinājuma prasībām, kā arī daudzdzīvokļu māju projektu attīstīšanai un finansēšanai Latvijas reģionos (t.i. ārpus Rīgas un Rīgas reģiona), tādējādi nodrošinot jauna dzīvojamā fonda veidošanos un veicinot mājokļa pieejamību Latvijā uz tirgus nosacījumiem. Atbalstam var pieteikties mikro uzņēmumi, mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji.

Līdzšinējā interese par aizdevumu saņemšanu uzņēmējdarbības veicināšanai ir vērtējama kā liela. Saskaņā ar Altum sniegto informāciju, pieprasījums pēc programmas ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem, īpaši ņemot vērā šī brīža ekonomisko situāciju, būtiski pieaudzis un programmā līdz šim pieejamais finansējums nav pietiekošs. Līdz šim programmā kopumā izsniegti 127 aizdevumi par 30,3 miljoniem EUR, kas veido 96% no pieejamā finansējuma. Papildu finansējuma piešķiršana ļaus atbalstīt vēl vismaz 10 komersantus - sīkos (mikro), mazos un vidējos saimnieciskās darbības veicējus. 

Detalizēti ar apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai" var iepazīties Tiesību aktu portālā.

Vienlaikus valdība apstiprināja grozījumus Altum īstenotajā garantiju programmā, nodrošinot labvēlīgākus nosacījumus garantiju saņemšanai  komersantiem, kas strādā NACE 2.redakcijas grupā "Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru un citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības". Grozījumi paredz, ka tūrisma operatori varēs saņemt banku garantiju prēmiju, kuru varēs samazināt ne vairāk kā 90% apmērā. Šobrīd labvēlīgākie nosacījumi tiek skaņoti ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komiteju. 

Detalizēti ar apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 383 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai" var iepazīties Tiesību aktu portālā.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv