Altum Daudzdzīvokļu ēkas vebinārs
vebinārs

Kā pieteikties atbalsta saņemšanai daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas programmā? Kādi iedzīvotāju lēmumi nepieciešami projekta iesniegšanai? Kāda tehniskā dokumentācija jāsagatavo? Kā atlasīt pakalpojumu sniedzējus? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem varēs saņemt Attīstības finanšu institūcijas ALTUM rīkotajā praktiskajā vebinārā šā gada 15.decembrī.

Vebināra tiešraide notiks 15.decembrī plkst.11:00 – 12:30 Altum Facebook un Youtube kontos, kā arī Teams vidē:

Facebook: https://fb.me/e/3Scuz22O7

YouTube: https://youtu.be/liyedYrKd78

vai Teams: bit.ly/3FxW1ps

ALTUM Facebook kontā būs iespējams uzdot arī papildu jautājumus.

Vebinārs paredzēts māju vecākajiem, apsaimniekotājiem, projektu vadītājiem, pašvaldību vadītājiem, amatpersonām, dzīvokļu īpašnieku pārstāvjiem un interesentiem, kuri praktiski atbildīgi vai ietekmē dzīvojamā fonda renovāciju.

Ekonomikas ministrijas izstrādātās jaunās atbalsta programmas finansējums ir 57,2 miljoni eiro, un tas paredzēts aptuveni 170 daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem.

Projekta īstenošanā būs jāsasniedz vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījums, un uz katriem renovācijas projekta attiecināmo izmaksu 5000 eiro ir jāsasniedz primārās enerģijas ietaupījums - viena megavatstunda gadā.

Programma paredz segt līdz 49% no kopējām energoefektivitātes projekta izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa.

Atbalsts jeb kapitāla atlaide tiks izmaksāta tikai pēc tam, kad būs pabeigta energoefektivitātes paaugstināšanas projekta realizācija daudzdzīvokļu mājā.

Programmas īstenošanas gala termiņš ir 2026. gada 31. marts. Tā tiek finansēta no Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma resursiem.

Par ALTUM

Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas. 2017. gada jūnijā ALTUM saņēma starptautiskās kredītreitingu kompānijas Moody’s ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 valsts kapitālsabiedrībai, kas apliecina ALTUM stabilo finanšu situāciju. Savukārt 2017. gada 24. oktobrī ALTUM obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. ALTUM saņēma Nasdaq Baltic Awards 2019 balvu nominācijā “Biržas gada notikums Latvijā”.

 

Papildu informācija:
Sandra Eglīte, ALTUM sabiedrisko attiecību speciāliste:
T: 26577810
sandra.eglite@altum.lv