Altum Atbalsts uzņēmējiem Covid19

Lai turpinātu sniegt atbalstu Covid-19 pandēmijas ietekmētajiem uzņēmumiem, valdība š.g. 13. maija sēdē lēma līdz šā gada beigām pagarināt garantiju, tai skaitā lieliem komersantiem, un apgrozāmo līdzekļu aizdevumu piešķiršanas termiņu, kā arī veica vairākus citus precizējumus Altum garantiju un aizdevumu saņemšanas nosacījumos.

Ieviešot vienotus nosacījumus atbalsta saņemšanai šo atbalsta programmu ietvaros, veikti grozījumi, nosakot, ka nodokļu un nodevu parāds, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, komersantiem nevar pārsniegt 1000 EUR, un tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, nav noslēgts vienošanās līgums vai Valsts ieņēmumu dienests nav pieņēmis lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi. Šī nosacījuma izpildi Altum vērtēs uz garantiju piešķiršanas brīdi vai līdz aizdevuma izsniegšanas uzsākšanai.

Tāpat līdz ar grozījumiem atbalsta programmās, turpmāk Altum savā tīmekļa vietnē publicēs informāciju par atbalsta saņēmējiem, t.sk. garantiju saņēmējiem, kuriem atbalsta apmērs pārsniegs 100 000 EUR (saskaņā ar Pagaidu regulējuma prasībām).

Vienlaikus valdība apstiprināja vairākus grozījumus apgrozāmo līdzekļu aizdevumu programmā. Palielināta programmas ietvaros pieejamā kopējā aizdevuma summa saimnieciskās darbības veicējam un ar to saistīto personu grupai no 1 milj. EUR līdz 1,5 milj. EUR. Vienlaikus pagarināts aizdevuma atmaksas labvēlības periods par 6 mēnešiem, kopā sasniedzot 24 mēnešus no aizdevuma piešķiršanas brīža. Tāpat noteikts, ja uzņēmums nespēj nodrošināt aizdevuma līgumā paredzēto saistību izpildi, bet naudas plūsma vai saimniecības attīstības plāns apliecina aizņēmēja spēju atmaksāt aizdevumu nākotnē, Altum piešķirtas tiesības restrukturizēt aizdevumu, pagarinot aizdevuma termiņu līdz sešiem gadiem (šobrīd - līdz pieciem), vienlaikus palielināts arī aizdevuma atmaksas termiņš no trīs gadiem uz četriem gadiem.

Līdz šim brīdim Altum sniedzis garantijas komersantiem par 240 darījumiem, izsniegto garantiju kopsumma - 41 milj. eiro un garantēto kredītu kopapjoms ir 107 milj. eiro; kā arī 596 aizdevumus 99,6 milj. eiro apmērā.

Detalizēti ar grozījumiem atbalsta programmās var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē:

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv