Altum Atbalsts Energoefektivitāte
--

Attīstības finanšu institūcijas ALTUM programmā privātmāju energoefektivitātes uzlabošanai vai elektroenerģijas ražošanai kopš programmas uzsākšanas 27.aprīlī ir saņemti 262 pieteikumi. No tiem 84% jeb  221 iesniegti saules paneļu uzstādīšanai, bet 16% jeb 41 pieteikumi  – energoefektivitāti uzlabojošu darbu atbalstam.

Iesniegto projektu kopējā atbalsta summa ir  900 tūkstoši eiro, tādējādi ar iesniegtajiem projektiem ir rezervēti aptuveni 30% no kopējā programmai paredzētā finansējuma.

Elektroenerģijas ražošanas jomā visvairāk pieteikumi iesniegti saules paneļu uzstādīšanai ar jaudu no 10 līdz 11,1 kW, par kuriem saskaņā ar programmas noteikumiem ir pieejams lielākā apjoma grants – 4000 eiro. Savukārt energoefektivitātes uzlabošanai māju īpašnieki izvēlas  darbus dzīvojamo māju norobežojošajās konstrukcijās (sienu siltināšana, logu nomaiņa, u.c.) un inženiersistēmās, piemēram, apkures un ventilācijas iekārtu iegādei, atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei. Uzstādīt nelielus vēja ģeneratorus, kam arī paredzēts programmas atbalsts, pagaidām nav izvēlējies neviens privātmājas īpašnieks.

Iesniegtie projekti tiek izvērtēti līdz 20 darba dienu laikā, pēc tam notiek līguma saskaņošana ar klientu un līguma slēgšana. Līdz 18.maijam ir apstiprināti jau 45 pieteikumi un tiek gatavoti līgumi ar atbalsta saņēmējiem.  Neatbilstības programmas kritērijiem dēļ līdz šim septiņi pieteikumi ir noraidīti.

Ekonomikas ministrijas izstrādātās programmas atbalsts privātmāju īpašniekiem visā Latvijā paredzēts grantu, tehniskās palīdzības un garantiju veidā, un maksimālā atbalsta summa ir 6000 eiro. Pieteikumi jāiesniedz ALTUM klientu apkalpošanas portālā mans.altum.lv.

Lai pretendētu uz atbalstu ALTUM privātmāju energoefektivitātes programmā, mājai ir jāatbilst šādiem kritērijiem: saskaņā ar kadastrs.lv reģistru māja atbilst viena vai divu dzīvokļu mājas klasei, tai ir jābūt nodotai ekspluatācijā, mājā netiek veikta saimnieciskā darbība, kā arī pieteikuma iesniedzējam ir jābūt ēkas īpašniekam un viņa apgādībā jābūt vismaz vienam bērnam, bērna deklarētai dzīves vietai ir jāsakrīt ar pieteikuma iesniedzēja dzīves vietu.. Šādi kritēriji ir noteikti Ministru kabineta noteikumos, kas regulē šīs atbalsta programmas darbību.

Grantu 5000 eiro apmērā un tehnisko palīdzību 1000 eiro apmērā var saņemt iedzīvotāji, kuriem pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas ir paaugstināta dzīvojamās mājas energoefektivitātes klase vismaz līdz C līmenim un samazināts siltumenerģijas patēriņš apkurei vismaz par 20%.

Grantu elektroenerģijas ražošanas iekārtām – saules paneļiem vai vēja ģeneratoriem - var saņemt, ja plānots iegādāties un uzstādīt elektroenerģijas ražošanas iekārtas ar jaudu līdz 11,1 kW (ieskaitot) ar un bez pieslēguma kopējam elektroapgādes tīklam. Atbalsta apmērs ir atkarīgs no uzstādītās iekārtas jaudas.  

Infografika par atbalsta ietvaros veicamajiem darbiem pieejama šeit.

Detalizēta informācija par atbalstu ēku energoefektivitātes uzlabojumiem vai elektroenerģijas ražošanai pieejama šeit.

Papildu informācija, jaunumi un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par atbalsta programmu privātmāju energoefektivitātei atrodama ALTUM mājaslapā, kā arī iestādes sociālos tīklos Twitter, Facebook un LinkedIn.

Par ALTUM:

ALTUM ir valstij piederoša finanšu institūcija, kas piedāvā valsts atbalstu dažādām mērķa grupām ar finanšu instrumentu palīdzību (piemēram, aizdevumi, kredītu garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.). ALTUM izstrādā un īsteno valsts atbalsta programmas, lai kompensētu tirgus nepilnības, kuras nevar atrisināt privātās finanšu institūcijas. 2017. gada jūnijā Moody’s ALTUM piešķīra Baa1 starptautisko kredītreitingu, kas apliecina tā stipro finanšu stabilitāti.

Papildu informācijai:
Sandra Eglīte
ALTUM sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 26577810

sandra.eglite@altum.lv