OECD delegācija

Šā gada aprīlī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) Rīgā mūs visus iepazīstinās ar sagatavoto Ekonomikas pārskatu par Latviju, kurā OECD eksperti sniegs savu redzējumu par mūsu tautsaimniecības attīstību, pēdējos divos gados veiktajām reformām, padziļināti analizējot investīciju veicināšanas jautājumus.  Vienlaikus pārskatā OECD sniegs rekomendācijas tālākām reformām straujākas ekonomiskās izaugsmes sekmēšanai.

Šonedēļ, 24. un 25. janvārī, Latvijā viesojas OECD politiskās misijas pārstāvji, lai ar Latvijas valdības un citu iestāžu pārstāvjiem pārrunātu pārskata sagatavošanas gaitu, līdz šim veiktās reformas un tuvākā laikā plānotās aktivitātes dažādos sektoros.

OECD analīze un rekomendācijas ir būtisks elements politikas plānošanā Latvijā. Tās iedod skatījumu no malas, kas ļauj mums labāk saprast Latvijas stiprās un vājās puses arī reģionu griezumā, jo īpaši mūsu tuvāko Eiropas Savienības kaimiņvalstu kontekstā, kā arī rosina turpmāku diskusiju un akcentē jaunus aspektus, lai līdz galam attīstītu iespējamos rīcības virzienus politikas plānošanā,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

Tikšanās laikā ar ekonomikas ministru Viktoru Valaini, kā arī Ekonomikas ministrijas, Konkurences padomes, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvjiem š.g. 24. janvārī pārrunāta Latvijas makroekonomiskā attīstība un prognozes, investīciju jautājumi, nebanku finanšu iestāžu kredītu sniegšanas veicināšana uzņēmumiem, valsts uzņēmumu attīstība, kā arī konkurences un mājokļu politikas jautājumi.  

Atsevišķa tikšanās OECD ekspertiem tika organizēta ar Cilvēkkapitāla attīstības padomi, lai ar ekonomikas ministru, izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem un Labklājības ministrijas parlamentāro sekretāru Reini Uzulnieku pārrunātu darba tirgus jautājumus. Kā nozīmīgākais jautājums šajā sesijā tika pārrunāts, kā nodrošināt ekonomikas izaugsmei atbilstošu cilvēkkapitālu, jo īpaši augsti kvalificētu darbaspēku. Tāpat tika pārrunāti aktuālie izglītības jautājumi, kā arī zinātnes, pētniecības un attīstības, un inovāciju politikas jautājumi. 

OECD politiskās misijas pārstāvjiem šajās dienās vēl plānotas tikšanās ar finanšu ministru Arvilu Ašeradenu, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri Ingu Bērziņu, satiksmes ministru Kasparu Briškenu, klimata un enerģētikas ministru Kasparu Melni, tieslietu ministri Inesi Lībiņu-Egneri, Latvijas bankas prezidenta vietnieci Santu Purgaili un Valsts kancelejas direktoru Jāni Citskovski.

Kā informēts iepriekš, Ekonomikas pārskatus par valstīm OECD gatavo reizi divos gados - iepriekšējais Ekonomikas pārskats par Latviju tika sagatavots 2022. gadā, kurā OECD eksperti vērtēja situāciju Latvijas ekonomikā, galveno reformu īstenošanas procesu un Latvijas tautsaimniecības izaicinājumus, kā arī sniedza rekomendācijas turpmākās izaugsmes sekmēšanai.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

Ekonomikas ministrs V. Valainis piedalās diskusijās ar OECD politiskās misijas pārstāvjiem 24.01.2024