111

Šā gada 8. marta Ministru kabinetā apstiprināti Ekonomikas ministrijas (EM) rosinātie grozījumi atbalsta programmā privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanai, piešķirot papildu finansējumu 3,27 miljonu EUR apmērā programmas turpināšanai, paplašinot potenciālo atbalsta saņēmēju loku un paredzot atbalstu arī saules paneļu uzstādīšanai privātmājās, par ko šobrīd novērojama ļoti liela interese. Vienlaikus valdība apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, lai atvieglotu būvniecības procesu saules paneļu uzstādīšanai. Pieteikumu pieņemšanu Attīstības finanšu institūcija ALTUM (Altum) sāks š.g. aprīļa otrajā pusē; precīzu pieteikumu pieņemšanas datumu Altum izziņos atsevišķi.

Interese no privātmāju īpašniekiem par alternatīvajiem energoresursiem pašpatēriņam pēdējos gados ir pieaugusi. Iedzīvotāji arvien vairāk vēlas siltināt savas privātmājas, nomainīt apkures katlus, būt enerģētiski neatkarīgāki. Tāpēc  papildus atbalstam privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanai, papildinājām programmu arī ar atbalstu saules paneļu un nelielu vēja ģeneratoru uzstādīšanai. Ņemot vērā augstās energoresursu cenas, šobrīd īpaši svarīgi, lai jau šajā būvniecības sezonā varam īstenot pēc iespējas vairāk šādas ieceres. Tāpēc esam atvieglojuši arī būvniecības procedūru iecerēm, kas paredz pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem,” norāda ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Līdz ar grozījumiem paredzēts, ka privātmāju īpašnieki varēs saņemt atbalstu ne tikai energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem (būvdarbu veikšanai dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās; inženiersistēmu (piemēram, apkures un ventilācijas iekārtu) iegādei, atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei; jaunas ūdens sildīšanas iekārtu iegādei un uzstādīšanai) un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem (siltumenerģijas un mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai), nodrošinot ēkas energoefektivitātes klases paaugstināšanu, kā tas bija līdz šim. Turpmāk atbalstu varēs saņemt arī tikai mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanai – saules paneļu un nelielu vēja ģeneratoru uzstādīšanai.

Tāpat tiek paplašināts potenciālais atbalsta saņēmēju loks - turpmāk atbalstu varēs saņemt ne tikai viena dzīvokļa, bet arī divu dzīvokļu dzīvojamo māju (t.sk. dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu) atjaunošanai un elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu ieviešanai. Tāpat turpmāk atbalstu varēs saņemt privātmājas visā Latvijā, t.sk. Rīgā, Rīgas reģionā, Rīgai tuvumā esošajās pašvaldībās un Jūrmalā.

Atbalstu programmas ietvaros atbalstu varēs saņemt fiziska persona, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nodota ekspluatācijā un tajā netiek veikta saimnieciskā darbība.

Atbalsta programmas ietvaros iespējams saņemt dažāda veida atbalstu – valsts garantiju, tehnisko palīdzību un grantu jeb dāvinājumu. Maksimālā atbalsta summa ir 6000 eiro.

Garantija paredzēta, ja nepieciešams papildu nodrošinājums bankas aizdevumam, un tā varēs būt 30 % apmērā no aizdevuma summas, nepārsniedzot 20 tūkstošus EUR. Uz atbalstu garantijas veidā varēs pretendēt jebkura fiziska persona, kuras īpašumā ir ekspluatācijā nodota privātmāja, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, un kura ir viena dzīvokļa dzīvojamā māja vai divu dzīvokļu māja saskaņā ar būvju klasifikāciju.

Tehnisko palīdzību un grantu varēs saņemt, ja atbalsta saņēmējs ir persona, ar kuru kopā dzīvo un kura apgādībā ir vismaz viens bērns, vai personai iestājusies grūtniecība, vai persona, ar kuru kopā dzīvo persona, kurai ir iestājusies grūtniecība, un atbalsta saņēmējs ir norādīts kā gaidāmā bērna tēvs. Lai saņemtu atbalstu dzīvojamās mājas atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai, būs jāizstrādā dzīvojamās mājas energoefektivitātes novērtējums un cita mājas atjaunošanai nepieciešamā dokumentācija. Atbalsta apmērs par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu būs 6 000 EUR apmērā.

Tāpat mājas īpašnieks varēs saņemt grantu, ja tikai tiek iegādātas un uzstādītas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ar jaudu līdz 11,1 kW (ieskaitot) ar un bez pieslēguma kopējam elektroapgādes tīklam, t.i. grantu varēs saņemt saules paneļu un vēja ģeneratoru uzstādīšanai, atkarībā no uzstādītās iekārtas (invertora) jaudas:

 • ar jaudu līdz 0.99 kW, izmaksās grantu 700 EUR;
 • ar jaudu no 1 līdz 1.99 kW, izmaksās grantu 1 000 EUR;
 • ar jaudu no 2 līdz 2.99 kW, izmaksās grantu 1 400 EUR;
 • ar jaudu no 3 līdz 3.99 kW, izmaksās grantu 1 800 EUR;
 • ar jaudu no 4 līdz 4.99 kW, izmaksās grantu 2 200 EUR;
 • ar jaudu no 5 līdz 5.99 kW, izmaksās grantu 2 500 EUR;
 • ar jaudu no 6 līdz 6.99 kW, izmaksās grantu 2 800 EUR;
 • ar jaudu no 7 līdz 7.99 kW, izmaksās grantu 3 200 EUR;
 • ar jaudu no 8 līdz 8.99 kW, izmaksās grantu 3 500 EUR;
 • ar jaudu no 9 līdz 9.99 kW, izmaksās grantu 3 800 EUR;
 • ar jaudu no 10 līdz 11.1 kW, izmaksās grantu 4 000 EUR.

Sākotnēji mājas īpašniekam būs jāiesniedz pieteikums, Altum to izvērtēs un sniegs atbildi pieteikuma iesniedzējam. Ja tā būs pozitīva, Altum slēgs līgumu ar atbalsta saņēmēju un varēs uzsākt plānoto pasākumu īstenošanu. Kā līdz šim, atbalsts tiks izmaksāts tikai pēc pasākumu īstenošanas, kad dokumentāli būs pierādāmi sasniegtie rezultāti pēc pasākumu īstenošanas.

Pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas atbalsta saņēmējam jānodrošina, ka tiek paaugstināta dzīvojamās mājas energoefektivitātes klase un tā nav zemāka par C ēku energoefektivitātes klasi, kā arī tiek samazināts dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņš apkurei vismaz 20 % apmērā.

Ja atbalsta saņēmējs veiks mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādi, jānodrošina, ka rezultātā aprēķinātais primārās enerģijas samazinājums būs vismaz 20 % apmērā, un saražotā elektroenerģija jāizmanto atbalsta saņēmēja pašpatēriņam (par pašpatēriņu uzskatāma vismaz 80 % no saražotās elektroenerģijas izmantošana pašpatēriņam gada griezumā).  Tāpat atbalsta saņēmējam jānodrošina, ka pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas jauda nepārsniegs 50 % no pieslēgumā atļautās maksimālās patēriņa slodzes.

Atbalstu par vienām un tām pašām izmaksām atbalsta saņēmējs nevarēs saņemt no citām valsts, pašvaldības programmām. Piemēram, ja atbalsta saņēmējs būs pieteicies atbalstam Altum, lai saņemtu finansējumu saules paneļu uzstādīšanai, tas vairs nevarēs pretendēt uz atbalstu saules paneļu uzstādīšanai, piemēram, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbalsta programmā.

Informējam, ka š.g. 14. un 21. martā tiks organizēti vebināri gan par EM, gan VARAM izstrādātajām atbalsta programmām privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanai un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem, kā arī populārākajiem risinājumiem. Vebināru dienas kārtība un pieteikšanās dalībai: https://bit.ly/3Kj1lws.

Papildu informācija par valdības apstiprinātajiem grozījumiem atbalsta programmā, t.i. grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumos Nr. 103 "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai" publicēti Vienotajā tiesību aktu projektu portālā (1.25. jautājums). 

Kā zināms, 2021. gada 27. maijā tika uzsākta pieteikumu pieņemšana Altum īstenotajā atbalsta programmā energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanai viena dzīvokļa dzīvojamās mājās, kuras ietvaros pēc savas mājas energoefektivitātes klases paaugstināšanas privātmāju īpašnieki varēja saņemt atbalstu. Kā zināms, privātmāju īpašnieku interese par atbalsta programmu bija ļoti liela – mēneša laikā jau tika rezervēts viss programmā pieejamais finansējums, līdz ar to pieteikumu pieņemšana tika slēgta 2021. gada 1. jūlijā. Programmas ietvaros kopumā tika saņemti 392 pieteikumi, no kuriem 38 projektiem jau ir izmaksāts valsts atbalsts un 166 projekti atrodas dažādās īstenošanas stadijās.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv