rupnieciba

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem apstrādes rūpniecības izlaides apjomi 2022.gada jūnijā gan pēc neizlīdzinātiem, gan kalendāri izlīdzinātiem datiem pieauga par 3,1%. Kopumā šī gada pirmajā pusē apstrādes rūpniecībā ražošanas apjomi bija par 6,9% lielāki nekā pirms gada, tai skaitā 1.ceturksnī +8,3% un 2.ceturksnī +5,6 %.

Jūnijā gada griezumā pēc neizlīdzinātajiem datiem pieaugums bija vērojams lielākajā daļā apstrādes rūpniecības apakšnozaru. Atbilstoši devumam nozares izaugsmē straujāk auga metālu ražošana (salīdzinot ar 2021.gada jūniju, ražošanas apjomi pieauga vairāk nekā 6 reizes). Pieauga arī automobiļu un piekabju (+18%), gatavo metālizstrādājumu (+3,6%) un elektrisko iekārtu ražošanas apjomi (+8,1%). Tāpat arī pozitīvs ieguldījums bija vērojams citās apstrādes rūpniecības apakšnozarēs. Savukārt gada laikā samazinājās kokapstrādes apjomi.

Jūnijā gada griezumā turpināja palielināties arī apstrādes rūpniecības apgrozījums faktiskajās cenās. Par 16% pieauga vietējā tirgū realizētās produkcijas apjomi, savukārt, par 10% – eksportā realizētās produkcijas apjomi. Straujāk auga metālu un tekstilizstrādājumu produkcijas realizācija. Realizācijas apjomi faktiskajās cenās nedaudz samazinājās lielākajā apstrādes rūpniecības apakšnozarē – kokapstrādē – par 5,2 procentiem.

Apstrādes rūpniecības attīstību nākamajos mēnešos turpinās ietekmēt kara darbība Ukrainā, kā rezultātā turpināsies  līdzšinējo izejvielu piegāžu ķēžu traucējumi. Uzņēmumus ietekmēs visā pasaulē vērojamais cenu kāpums izejvielām, tai skaitā energoresursiem. Uzņēmumiem, kuri ir saistīti ar konfliktā iesaistīto valstu tirgiem, šajā situācijā ir jāturpina meklēt jaunas piegāžu iespējas un jauni preču noieta tirgi.

 

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja

Edmunds Gergelevičs

EM Analītikas dienesta analītiķis