Rūpniecība Statistika
rūpniecība-2022

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, apstrādes rūpniecības izlaides apjomi 2022. gada decembrī, salīdzinot ar 2021. gada decembri, gan pēc neizlīdzinātiem datiem, gan arī kalendāri izlīdzinātiem datiem, bija par 3,6% mazāki nekā pirms gada.

Pērn decembrī, atbilstoši devumam nozares izaugsmē, pieauga kokapstrādes (+3,3%), dzērienu (+21,1%) un elektrisko iekārtu (+13,9%) ražošanas apjomi. Palielinājās arī metālu (+13,4%) un automobiļu un piekabju (+3,1%) ražošanas apjomi. Savukārt samazinājās ķīmiskās rūpniecības (-29%), nemetālisko minerālu (-15,1%), gatavo metālizstrādājumu (-15%) un mašīnu un iekārtu (-38%) ražošanas apjomi.

Kopumā 2022. gadā apstrādes rūpniecības produkcijas apjomi, pēc neizlīdzinātiem datiem, bija par 2,7% lielāki nekā 2021. gadā. To ietekmēja metālu, dzērienu, automobiļu un piekabju, nemetālisko minerālu un elektrisko iekārtu ražošanas apjomu pieaugums.

Decembrī gada griezumā turpināja augt apstrādes rūpniecības apgrozījums faktiskajās cenās, ko lielā mērā ietekmēja ražotāju cenu pieaugums. Par 19,8% pieauga vietējā tirgū realizētās produkcijas apjomi, bet par 4,6% – eksportā realizētās produkcijas apjomi. Straujāk auga koksnes un tās izstrādājumu, pārtikas produktu un elektrisko iekārtu realizācijas apjomi. Savukārt samazinājās ķīmiskās rūpniecības produkcijas realizācija. Kopumā 2022. gadā apstrādes rūpniecības apgrozījums pieauga par 18,4%. Straujāk auga realizācija vietējā tirgū, nedaudz mērenāk – eksportā. Gadā kopumā būtiski auga koksnes un tās izstrādājumu un pārtikas rūpniecības preču realizācijas apjomi.

Prognozējams, ka apstrādes rūpniecības attīstību šogad turpinās ietekmēt kara darbības Ukrainā radītās sekas, kā rezultātā turpināsies izejvielu piegāžu ķēžu traucējumi. Uzņēmumus ietekmēs arī izejvielu cenas, tai skaitā energoresursiem. Uzņēmumiem, kuri ir saistīti ar konfliktā iesaistīto valstu tirgiem, ir jāturpina meklēt jaunas piegāžu iespējas un preču noieta tirgi.

 

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja

Edmunds Gergelevičs

EM Analītikas dienesta analītiķis