Jaunumi Rūpniecība Statistika
Rūpniecības statistika

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem apstrādes rūpniecības izlaides apjomi 2022.gada februārī gan pēc neizlīdzinātiem gan kalendāri izlīdzinātiem datiem bija par 2,5% lielāki nekā pirms gada.

Februārī gada griezumā pēc neizlīdzinātajiem datiem pieaugums bija vērojams vairumā apstrādes rūpniecības apakšnozaru. Atbilstoši devumam nozares izaugsmē straujāk auga ķīmiskās rūpniecības (+25,1% salīdzinot ar 2021.gada februāri), dzērienu (+53,5%), gatavo metālizstrādājumu (+12,7%) un nemetālisko minerālu izstrādājumu (+18,8%) ražošanas apjomi. Tāpat arī pozitīvs ieguldījums nozares izaugsmē bija kokapstrādes un elektrisko iekārtu ražošanas nozarēm. Savukārt gada laikā samazinājās pārtikas un vieglās rūpniecības, kā arī papīra izstrādājumu ražošanas apjomi.

Februārī gada griezumā turpināja strauji palielināties apstrādes rūpniecības apgrozījums faktiskajās cenās. Par 18,2% pieauga vietējā tirgū realizētās produkcijas apjomi, savukārt vēl straujāk – eksportā realizētās produkcijas apjomi – par 24,6%. Straujāk auga ķīmiskās rūpniecības, nemetālisko minerālu izstrādājumu un metālu ražošanas produkcijas realizācija. Realizācijas apjomi faktiskajās cenās turpina augt arī lielākajā apstrādes rūpniecības apakšnozarē – kokapstrādē – par 35 procentiem.

Tālāku apstrādes rūpniecības attīstību negatīvi ietekmēs kara darbība Ukrainā. Tās rezultātā tiks traucētas gan līdzšinējās izejvielu piegāžu ķēdes, gan uzņēmumus ietekmēs visā pasaulē vērojamais cenu kāpums precēm, tai skaitā energoresursiem. Uzņēmumiem, kuri bija saistīti ar konfliktā iesaistīto valstu tirgiem, šajā situācijā ir jāmeklē jaunas piegāžu iespējas un jauni preču noieta tirgi.

 

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja

Edmunds Gergelevičs

EM Analītikas dienesta analītiķis