Statistikas grafiks

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem apstrādes rūpniecības izlaides apjomi 2023.gada janvārī, salīdzinot ar 2022.gada janvāri, pēc neizlīdzinātiem datiem bija par 3,5% mazāki nekā pirms gada. Savukārt pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem kritums bija nedaudz straujāks – -6,1%. Šis kritums daļēji ir skaidrojams arī ar bāzes efektu, jo pirms gada janvārī apstrādes rūpniecībā bija vērojama strauja izaugsme.

Šī gada janvārī, atbilstoši devumam nozares apjomu izmaiņām straujāk samazinājās ķīmiskās rūpniecības (-30%), nemetālisko minerālu (-20%), gatavo metālizstrādājumu (-11,9%) un poligrāfijas (-32%) ražošanas apjomi. Savukārt pieauga datoru, elektronisko un optisko iekārtu (+49%), elektrisko iekārtu (+14,6%), pārtikas produktu (+2%) un metālu (+14,4%) ražošanas apjomi.

Janvārī gada griezumā turpināja augt apstrādes rūpniecības apgrozījums faktiskajās cenās, ko lielā mērā ietekmēja ražotāju cenu pieaugums. Par 24,8% pieauga vietējā tirgū realizētās produkcijas apjomi, bet par 6,4% – eksportā realizētās produkcijas apjomi. Straujāk auga pārtikas produktu, datoru, elektronisko un optisko iekārtu, koksnes un tās izstrādājumu un elektrisko iekārtu realizācijas apjomi. Savukārt samazinājās ķīmiskās rūpniecības produkcijas un nemetālisko minerālu izstrādājumu realizācija.

Apstrādes rūpniecības attīstību šogad turpinās ietekmēt kara darbība Ukrainā, kā rezultātā turpināsies līdzšinējo izejvielu piegāžu ķēžu traucējumi. Uzņēmumus ietekmēs izejvielu cenas, tai skaitā energoresursiem. Uzņēmumiem, kuri ir saistīti ar konfliktā iesaistīto valstu tirgiem, šajā situācijā ir jāturpina meklēt jaunas piegāžu iespējas un jauni preču noieta tirgi.

 

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja

Edmunds Gergelevičs

EM Analītikas dienesta analītiķis