Rūpniecība Statistika
111

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem apstrādes rūpniecības izlaides apjomi 2021. gada decembrī pēc neizlīdzinātajiem datiem bija par 8,8% lielāki nekā pirms gada. Savukārt pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem pieaugums bija mērenāks – par 5,9 procentiem.

Decembrī gada griezumā pieaugums bija vērojams lielākajā daļā apstrādes rūpniecības apakšnozaru. Atbilstoši devumam nozares izaugsmē straujāk auga ķīmiskās rūpniecības (+46%, salīdzinot ar 2020. gada decembri) un gatavo metālizstrādājumu (+21,2%) apakšnozaru ražošanas apjomi. Tāpat arī pozitīvs ieguldījums nozares izaugsmē bija poligrāfijas (+44,7%), iekārtu, mehānismu un darba mašīnu (+37,7%) un automobiļu un piekabju (+37,8%) ražošanas nozarēm. Mērenāk pieauga arī otras lielākās apstrādes rūpniecības apakšnozares – pārtikas produktu ražošanas apjomi.

Savukārt decembrī trešo mēnesi samazinājās lielākās apstrādes rūpniecības apakšnozares – kokapstrādes ražošanas apjomi. Decembrī turpināja samazināties arī metālu ražošanas apakšnozares apjomi.

Kopumā 2021. gadā apstrādes rūpniecības produkcijas apjomi, pēc neizlīdzinātiem datiem, bija par 7,5% lielāki nekā pirms gada. To būtiski ietekmēja kokapstrādes un ķīmiskās rūpniecības izaugsme. Kopumā gadā ievērojami pieauga arī gatavo metālizstrādājumu, automobiļu un piekabju, kā arī iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanas apjomi.

Decembrī gada griezumā turpināja strauji palielināties apstrādes rūpniecības apgrozījums faktiskajās cenās. Par 16,7% pieauga vietējā tirgū realizētās produkcijas apjomi, savukārt vēl straujāk – eksportā realizētās produkcijas apjomi – par 25,2%. Straujāk auga ķīmiskās rūpniecības un automobiļi un piekabju ražošanas produkcijas realizācija. Jāatzīmē, ka par spīti ražošanas apjomu samazinājumam kokapstrādē, cenu kāpuma dēļ, tās realizācijas apjomi faktiskajās cenās pieauga par 21,8 procentiem. Kopumā 2021. gadā apstrādes rūpniecības apgrozījums pieauga par 21,4%. Nedaudz mērenāk auga realizācija vietējā tirgū, savukārt straujāk – eksportā.

Noturīgs pieprasījums lielākajos Latvijas preču noieta tirgos saglabā iespējas apstrādes rūpniecības uzņēmumiem turpināt uzrādīt labus izaugsmes rādītājus. Vienlaikus jāatzīmē, ka nozarei 2022. gadā būs izaicinājums saglabāt pagājušā gada izaugsmes tempus, ņemot vērā augstās energoresursu cenas, kā arī Covid-19 saslimstību un neskaidrību ar tās ierobežošanas tempiem.

 

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja

Edmunds Gergelevičs

EM Analītikas dienesta analītiķis