rupnieciba 05092022

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, apstrādes rūpniecības izlaides apjomi 2022. gada jūlijā, salīdzinot ar 2021. gada jūliju (pēc neizlīdzinātiem datiem) samazinājās par 2,1%, savukārt pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem – nedaudz pieauga – par 0,6%. Kopumā šā gada pirmajos septiņos mēnešos apstrādes rūpniecības ražošanas apjomi bija par 5,5% lielāki nekā atbilstošajā periodā pirms gada.

Jūlijā gada griezumā atbilstoši devumam nozares izaugsmē straujāk auga automobiļu un piekabju ražošana (salīdzinot ar 2021.gada jūliju, ražošanas apjomi pieauga par 18,2%), metālu ražošana (+36,4%), tekstilizstrādājumu ražošana (+28%) un elektrisko iekārtu ražošana (+9,1%). Savukārt samazinājās kokapstrādes, pārtikas rūpniecības un ķīmiskās rūpniecības apjomi.

Jūlijā gada griezumā turpināja palielināties apstrādes rūpniecības apgrozījums faktiskajās cenās. Par 11% pieauga vietējā tirgū realizētās produkcijas apjomi, bet par 12% – eksportā realizētās produkcijas apjomi. Straujāk auga metālu un automobiļu un piekabju produkcijas realizācija. Realizācijas apjomi faktiskajās cenās samazinājās ķīmiskajā rūpniecībā – par 10 procentiem.

Apstrādes rūpniecības attīstību nākamajos mēnešos turpinās ietekmēt kara darbība Ukrainā, kā rezultātā turpināsies līdzšinējo izejvielu piegāžu ķēžu traucējumi. Uzņēmumus ietekmēs cenu pieaugums izejvielām, tai skaitā energoresursiem. Uzņēmumiem, kuri ir saistīti ar konfliktā iesaistīto valstu tirgiem, šajā situācijā ir jāturpina meklēt jaunas piegāžu iespējas un jauni preču noieta tirgi.

 

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja

Edmunds Gergelevičs

EM Analītikas dienesta analītiķis