Statistikas grafiks

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem apstrādes rūpniecības izlaides apjomi 2022.gada oktobrī, salīdzinot ar 2021.gada oktobri, gan pēc neizlīdzinātiem datiem, gan arī kalendāri izlīdzinātiem datiem bija par 1,4% mazāki nekā pirms gada. Kopumā šī gada janvārī-oktobrī apstrādes rūpniecības ražošanas apjomi bija par 3,2% lielāki nekā atbilstošajā periodā pirms gada.

Šī gada oktobrī, salīdzinot ar 2021.gada oktobri, atbilstoši devumam nozares izaugsmē straujāk auga elektrisko iekārtu (+15,1%), dzērienu (+12,4%), un automobiļu un piekabju (+5,5%) ražošanas apjomi. Savukārt samazinājās kokapstrādes (-2,6%), gatavo metālizstrādājumu (-9,8%), tekstilizstrādājumu (-30,7%), pārtikas produktu (-2,2%) un ķīmiskās rūpniecības (-8,7%) ražošanas apjomi.

Oktobrī gada griezumā turpināja augt apstrādes rūpniecības apgrozījums faktiskajās cenās, ko lielā mērā ietekmēja ražotāju cenu pieaugums. Par 24,7% pieauga vietējā tirgū realizētās produkcijas apjomi, bet par 10,1% – eksportā realizētās produkcijas apjomi. Straujāk auga elektrisko iekārtu, dzērienu un nemetālisko minerālu realizācija. Savukārt samazinājās tekstilizstrādājumu un mēbeļu realizācijas apjomi.

Apstrādes rūpniecības attīstību tuvākajā laikā turpinās ietekmēt kara darbība Ukrainā, kā rezultātā turpināsies līdzšinējo izejvielu piegāžu ķēžu traucējumi. Uzņēmumus ietekmēs cenu pieaugums izejvielām, tai skaitā energoresursiem. Uzņēmumiem, kuri ir saistīti ar konfliktā iesaistīto valstu tirgiem, šajā situācijā ir jāturpina meklēt jaunas piegāžu iespējas un jauni preču noieta tirgi.

 

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja

Edmunds Gergelevičs

EM Analītikas dienesta analītiķis