111

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem apstrādes rūpniecības izlaides apjomi 2022. gada janvārī pēc neizlīdzinātajiem datiem bija par 12,2% lielāki nekā pirms gada. Savukārt pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem pieaugums bija mērenāks – par 9,3 procentiem.

Janvārī gada griezumā pieaugums bija vērojams gandrīz visās apstrādes rūpniecības apakšnozarēs. Atbilstoši devumam nozares izaugsmē, straujāk auga ķīmiskās rūpniecības (+68,7%, salīdzinot ar 2021. gada janvāri), gatavo metālizstrādājumu (+19%) un nemetālisko minerālu izstrādājumu (+28,7%) ražošanas apjomi. Tāpat arī pozitīvs ieguldījums nozares izaugsmē bija metālu un automobiļu un piekabju ražošanas nozarēm. Pieauga arī citas rūpniecības apakšnozares, izņemot papīra izstrādājumu ražošanas nozari, kurā bija vērojams neliels ražošanas apjomu samazinājums.

Janvārī gada griezumā turpināja strauji palielināties apstrādes rūpniecības apgrozījums faktiskajās cenās. Par 25,9% pieauga vietējā tirgū realizētās produkcijas apjomi, savukārt vēl straujāk – eksportā realizētās produkcijas apjomi – par 35,1%. Straujāk auga ķīmiskās rūpniecības un mašīnu un iekārtu ražošanas produkcijas realizācija. Realizācijas apjomi faktiskajās cenās turpināja augt arī lielākajā apstrādes rūpniecības apakšnozarē – kokapstrādē – par 40,2 procentiem.

Prognozējams, ka tālāku apstrādes rūpniecības attīstību negatīvi ietekmēs Krievijas kara darbība Ukrainā. Tās rezultātā tiks traucētas gan līdzšinējās izejvielu piegāžu ķēdes, gan uzņēmumus ietekmēs visā pasaulē vērojamais cenu kāpums precēm, tai skaitā energoresursiem. Uzņēmumiem, kuri bija saistīti ar konfliktā iesaistīto valstu tirgiem, šajā situācijā ir jāmeklē jaunas piegāžu iespējas un jauni preču noieta tirgi.

 

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja

Edmunds Gergelevičs

EM Analītikas dienesta analītiķis