Statistikas grafiks par apstrādes rūpniecību

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem apstrādes rūpniecības izlaides apjomi 2022.gada septembrī, salīdzinot ar 2021.gada septembri, gan pēc neizlīdzinātiem datiem, gan arī kalendāri izlīdzinātiem datiem bija par 1,7% mazāki nekā pirms gada. Kopumā šī gada trīs ceturkšņos apstrādes rūpniecības ražošanas apjomi bija par 3,8% lielāki nekā atbilstošajā periodā pirms gada.

Šī gada septembrī, salīdzinot ar 2021.gada septembri, atbilstoši devumam nozares izaugsmē straujāk auga dzērienu, ražošanas apjomi (+26,5%), nemetālisko minerālu izstrādājumu (+10,2%) un automobiļu un piekabju (+18,2%) ražošanas apjomi. Savukārt samazinājās kokapstrādes (-5,7%), gatavo metālizstrādājumu (-10,1%) un pārtikas rūpniecības (-2,3%) ražošanas apjomi.

Septembrī gada griezumā turpināja palielināties apstrādes rūpniecības apgrozījums faktiskajās cenās, ko lielā mērā ietekmēja ražotāju cenu straujais pieaugums. Par 20% pieauga vietējā tirgū realizētās produkcijas apjomi, bet par 10% – eksportā realizētās produkcijas apjomi. Straujāk auga elektrisko iekārtu, dzērienu un nemetālisko minerālu realizācija. Nedaudz samazinājās mehānismu un kokapstrādes produkcijas realizācijas apjomi.

Apstrādes rūpniecības attīstību nākamajos mēnešos turpinās ietekmēt karadarbība Ukrainā, kā rezultātā turpināsies līdzšinējo izejvielu piegāžu ķēžu traucējumi. Uzņēmumus ietekmēs cenu pieaugums izejvielām, tai skaitā energoresursiem. Uzņēmumiem, kuri ir saistīti ar konfliktā iesaistīto valstu tirgiem, šajā situācijā ir jāturpina meklēt jaunas piegāžu iespējas un jauni preču noieta tirgi.

 

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja

Edmunds Gergelevičs

EM Analītikas dienesta analītiķis