Jaunumi

Ekonomikas ministrija atgādina, ka līdz ar ārkārtējās situācijas termiņa beigām, tiek atsāktas skaitītāju pārbaudes, nomaiņa un atkārtotā verificēšana, tādēļ aicinām dzīvojamo māju iedzīvotājus nodrošināt piekļuvi dzīvokļos esošajiem skaitītājiem.

 

Vēršam uzmanību, ka mājās, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši mājas pārvaldīšanas tiesības savā valdījumā, ūdens patēriņa skaitītāju ātkārtotā verificēšana jāveic līdz skaitītāja atkārtotās verificēšanas termiņa beigām, bet dzīvokļu īpašnieku pārņemtajās mājās, to var veikt vēl triju mēnešu laikā pēc skaitītāja atkārtotās verificēšanas termiņa beigām.

 

Kā zināms, līdz ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu Covid-19 izplatības ierobežošanai, tika atlikta to ūdens patēriņa skaitītāju dzīvokļos atkārtotā verificēšana, kuriem tā būtu jāveic ārkārtējās situācijas laikā. Šo skaitītāju verificēšana jāveic triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām, attiecīgi no 2020.gada 10.jūnija līdz 2020.gada 10.septembrim.

 

Tāpat, ja ūdens patēriņa skaitītājam atkārtotās verificēšanas termiņš beidzas nepilnu triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām, verificēšanas termiņš tiek pagarināts arī līdz 2020.gada 10.septembrim.

 

Vienlaikus aicinām ievērot saglabātos ierobežojumus un drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu un sekot līdzi to izmaiņām.

 

Skaitītāju pārbaudes, nomaiņas un atkārtotas verificēšanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši mājas apsaimniekošanu savā pārziņā, nosaka Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumi Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”. Savukārt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās dzīvokļu īpašnieki ir pārņēmuši māju savā valdījumā, piemērojama Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumos Nr.524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” noteiktā kārtība skaitītāju pārbaudei, nomaiņai un atkārtotai verificēšanai.

 

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@em.gov.lv
T.: 67013196