Covid19 Tūrisms

Šodien, 17. martā, stājas spēkā jauna kārtība, kādā personai, atgriežoties Latvijā no nebūtiska ceļojuma no valstīm ārpus ES, jāveic tests iespējami tuvākajā testēšanas punktā, piemēram, lidostā, un jāievēro 10 dienu pašizolācija savā dzīvesvietā vai tūristu mītnē, lai novērstu Covid-19 vīrusa izplatību un novērstu risku inficēt citas mājsaimniecībā dzīvojošās personas. Šī kārtība būs spēkā līdz š.g. 14. aprīlim.

Būtiski norādīt, ka personai no personīgiem līdzekļiem jāsedz izdevumi par testa veikšanu, transportu, uzturēšanās un ēdināšanas pakalpojumiem tūristu mītnē.

Obligātās testēšanas un pašizolācijas prasības attiecināmas uz personām, kas ieceļo Latvijā caur Eiropas Savienības ārējās robežas robežšķērsošanas vietām ar gaisa kuģi (gan čarterreisu, gan regulāro avioreisu), tostarp, arī uz personām, kas Eiropas Savienībā ierodas ar gaisa kuģi un Latvijā ieceļo caur citām ES dalībvalstīm pa sauszemi, ar jūras transportu u.c. Prasības neattiecas uz personām atsevišķos izņēmuma gadījumos, kas minēti MK noteikumos un publicēti EM tīmekļa vietnē.

Atgriežoties Latvijā no valstīm ārpus ES, personai ir pienākums nekavējoties tuvākajā pieejamajā  testēšanas punktā, piemēram, lidostā, veikt Covid-19 testu (testa veidu var izvēlēties persona). Būtiski norādīt, ka tests jāveic gan bērniem, gan jau vakcinētām personām. Ja testu veikt nav iespējams, persona nekavējoties dodas pašizolācijā uz tūristu mītni no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrētā saraksta, un paliek tur līdz brīdim, kamēr tests tiek veikts. Ja testa rezultāts negatīvs, persona var doties pašizolācijā uz savu dzīvesvietu. Ja tests ir pozitīvs vai ja persona testu neveic vispār, persona atzīmē informāciju informācijas sistēmā tīmekļvietnē covidpass.lv un nekavējoties dodas pašizolācijā (vai turpina izolāciju) brīvi izvēlētā Latvijas tūristu mītnē no LIAA administrētā tūristu mītņu saraksta, kam ir izstrādāti nepieciešamie drošības protokoli, un informē tūristu mītni par ieceļotāja no valstīm ārpus ES bez testa vai ar pozitīvu testu statusu.

Ja persona ir veikusi testu un tests ir pozitīvs, čarterreisu gadījumā tūrisma pakalpojuma sniedzējam noteikts pienākums nodrošināt personas transportēšanu uz tūristu mītni izolācijai. Tāpat tūrisma pakalpojumu sniedzējam noteikts pienākums informēt Valsts policiju par visām personām, kas ir iegādājušās tūrisma pakalpojumu uz valstīm ārpus ES, neatkarīgi vai caur Rīgas vai citu valstu lidostām, un ievadīt visu ceļotāju datus informācijas sistēmā tīmekļvietnē covidpass.lv.

Savukārt, tūristu mītnei noteikts pienākums informēt Valsts policiju par personas nenakšņošanu vai ilgstošu neatrašanos tūristu mītnē izolācijas perioda laikā.

Ja persona var dokumentāri pierādīt, ka ir slimojusi ar Covid-19, ir atveseļojusies un nav infekcioza, ārsts var pieņemt lēmumu, nosakot, ka persona var neievērot pašizolāciju, un izsniegt vai elektroniski nosūtīt personai veidlapu Nr. 027/u ar šādu ierakstu: "Apliecinu, ka uz (personas vārds, uzvārds) ar 2020. gada ... (datums) nav attiecināmi pašizolācijas nosacījumi".

Detalizēti ieceļošanas kārtība no valstīm ārpus ES ietverta Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (45.punkts). Papildu informācija, t.sk. atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, publicēta Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv