BVKB atbalsts

Būvniecības valsts kontroles birojs atgādina, ka vēl 10 dienas energoietilpīgie apstrādes rūpniecības komersanti aicināti iesniegt iesniegumu atbalsta saņemšanai elektroenerģijas un dabasgāzes cenu pieauguma kompensēšanai.

Atbalsts energoresursu (dabasgāzes un elektroenerģijas) izmaksu pieauguma kompensēšanai var tikt piešķirts energoietilpīgiem komersantiem, kuru saimnieciskā pamatdarbība ir apstrādes rūpniecībā, un kuri atbilst Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra noteikumos Nr.638 "Kārtība, kādā tiek piešķirts un administrēts atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem, lai mazinātu Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku" minētajiem atbalsta piešķiršanas kritērijiem.

Atbalstam komersanti var pieteikties līdz 2022. gada 17. novembrim, nosūtot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus uz atbalsts@bvkb.gov.lv.

Ievērojot, ka Ministru kabineta noteikumi stājas spēkā ar dienu, kad stājas spēkā Eiropas Komisijas lēmums par šajos noteikumos ietvertā atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, BVKB lēmumus pieņems un atbalstu sāks izmaksāt pēc Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas.

Atbalsts energoietilpīgiem komersantiem būs pieejams par laikposmu no 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Detalizētāka informācija, iesnieguma un atbalsta aprēķina veidlapas paraugs pieejams BVKB tīmekļvietnes sadaļā  Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem.

 

ILZE ŽUNDE

Sabiedrisko attiecību sektora

sabiedrisko attiecību speciāliste

BŪVNIECĪBAS VALSTS KONTROLES BIROJS

E-pasts: Ilze.Zunde@bvkb.gov.lv