Energoefektivitāte Jaunumi siltumenerģija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu atlasi  Eiropas Savienības (ES) fondu programmā vietējo atjaunojamo energoresursu (AER) un energoefektivitātes veicināšanai centralizētajā siltumapgādē. Trešajā projektu atlases kārtā pieejamais Kohēzijas fonda (KF) finansējums – vairāk nekā 7 miljoni eiro.

Ar ES fondu līdzfinansējumu komersanti vai centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniedzēji varēs veikt siltumapgādes ražošanas avota būvniecību, aizstājot esošu siltumapgādes ražošanas avotu, un rekonstrukciju, ja pēc investīciju ieguldīšanas siltumenerģijas ražošanai tiks izmantoti atjaunojamie energoresursi. Tāpat atbalstu varēs iegūt projekti koģenerācijas staciju pārbūvei par katlumājām, kas tiek darbinātas ar atjaunojamiem energoresursiem, kā arī siltumenerģijas akumulācijas iekārtu uzstādīšanai un būvniecībai.

Trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā īstenošanai kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāks kā 166 791 870 eiro  - no tā virssaistību finansējums 56 550 000 eiro,  t.sk. KF finansējums 7 020 732 eiro un privātais finansējums 103 221 138 eiro.

ES fondu atbalsts tiks sniegts granta veidā, maksimālais KF finansējums projektam – 4 miljoni eiro. Centralizētās siltumapgādes ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanai no ES fondu līdzekļiem varēs segt līdz 40% no projekta attiecināmajām izmaksām, siltumenerģijas akumulācijas iekārtas uzstādīšanai un būvniecībai – līdz 30 %. Šīs kārtas projektus varēs īstenot līdz 2023. gada beigām.

Projektu iesniegumu sagatavošana un iesniegšana ES fondu projektu e-vidē notiks no š.g. 2. maija līdz 16. maijam, savukārt projektu atlases dokumentācija, t.sk. nolikums, vērtēšanas kritēriji un projektu iesnieguma veidlapa, publicēta vietnē atlase.cfla.gov.lv. Paziņojums par projektu atlasi 7. aprīlī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Trešdien, 13. aprīlī, CFLA sadarbībā ar Ekonomikas ministriju organizē tiešsaistes semināru par projektu iesniegumu atlasi, t.sk. atbalstāmajām darbībām, projektu iesniegumu sagatavošanu, kā arī atbildēs uz interesentu jautājumiem. Reģistrācija dalībai (līdz 12. aprīļa plkst. 15.00) un darba kārtība vietnē cfla.gov.lv.

KF atbalsts Ekonomikas ministrijas izstrādātajā programmā paredzēts plānošanas dokumenta - darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" ietvaros.

Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA vietnē atlase.cfla.gov.lv.

 

Informāciju sagatavoja:

Ieva Luste

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr. 26019685, ieva.luste@cfla.gov.lv

www.cfla.gov.lv