Jaunumi

Ministru kabinets š.g. 19. marta sēdē atbalstīja Ekonomikas ministrijas sadarbībā ar finanšu institūciju Altum un Finanšu nozares asociāciju izstrādātās atbalsta programmas, lai sniegtu atbalstu apgrozāmo līdzekļu un kredītu aizdevumu veidā uzņēmējiem, kuru darbību negatīvi ietekmē koronavīrusa COVID-19 izplatība.

 

“Ārkārtējā situācija un ieviestie pastiprinātie drošības pasākumi sakarā ar COVID-19 izplatības ierobežošanu ietekmē lielāko daļu uzņēmēju un Latvijas ekonomiku kopumā. Vairums uzņēmēju norāda, ka izjūt apgrozāmo līdzekļu trūkumu un grūtības kredītsaistību segšanai. Lai to risinātu, Ekonomikas ministrija gatavo vairākus atbalsta pasākumus. Valdības šodien pieņemtie lēmumi vērsti uz apgrozāmo līdzekļu trūkuma novēršanu, kā arī to risku mazināšanu, kas saistīti ar darba vietu samazinājumu, piespiedu dīkstāvi un uzņēmējdarbības likvidāciju COVID-19 izraisīto seko rezultātā,” uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko.

 

Altum apgrozāmo līdzekļu aizdevumi būs pieejami saimnieciskās darbības veicējiem (gan mazajiem un vidējiem, gan lielajiem uzņēmumiem), kuru darbību ietekmējusi koronavīrusa COVID-19 izplatība. Aizdevums būs pieejams situācijās, kad kredītiestādes pārtraukušas finansēt vai nepiešķir jaunus apgrozāmo līdzekļu aizdevumus vai kredītlīnijas; to sniegs uz termiņu līdz 3 gadiem. Programmas ietvaros kopumā tiks piešķirti aizdevumi 200 milj. EUR apmērā.

 

Ņemot vērā, ka COVID-19 izplatība visvairāk ir skārusi tūrisma nozares darbību Latvijā, programmas ietvaros būs iespēja tūrisma nozares uzņēmumiem aizdevuma procentu likmi samazināt par 50% mazajiem un vidējiem uzņēmumiem vai par 15% lielajiem uzņēmumiem noteiktās tūrisma (un saistītajās) nozarēs.


Tāpat Altum piešķirs aizdevumus investīciju veikšanai, apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, tai skaitā, kredītlimitu (kredītlīniju un overdraftu), finanšu līzingu un finanšu līzingu limitu finansēšanai uzņēmumiem, kuru darbību negatīvi ir ietekmējusi koronavīrusa COVID-19 izplatība. 

 

Altum kredītbrīvdienu garantijas būs pieejamas visu nozaru uzņēmumiem (izņemot valsts atbalsta regulu ierobežojumus - azartspēles, finanšu starpniecība, ieroču tirdzniecība u.c.) situācijās, kad Covid-19 ietekmē (pārtraukti piegāžu līgumi, būtiski kritušies pārdošanas apjomi, piegāžu dēļ apturēta ražošana u.c.) saimnieciskās darbības veicējs nevar pilnā vai daļējā apmērā veikt kredīta maksājumus, bet kredītiestāde piekrīt atlikt kredīta vai līzinga pamatsummas maksājumus. 

 

Programmas ietvaros uzņēmumiem tiks sniegtas kredītbrīvdienu garantijas par esošiem investīciju un līzinga finanšu pakalpojumiem, kā arī par jauniem apgrozāmo līdzekļu finanšu pakalpojumiem vai esošiem apgrozāmo līdzekļu finanšu pakalpojumiem. Garantija segs līdz 50 % no finanšu pakalpojuma summas (atlikuma garantijas piešķiršanas brīdī) un tā maksimālais termiņš būs 2 gadi.

 

Garantiju programma palīdzēs izsniegt komersantiem aizdevumus 715 milj.EUR apmērā.


Plašāka informācija par jaunajām atbalsta programmām uzņēmumiem, kuru darbību ietekmēja koronavīrusa COVID-19 izplatība pieejama finanšu institūcijas Altum tīmekļa vietnē. 


Kā ziņots iepriekš, Ekonomikas ministrija strādā pie virknes pasākumiem, lai sniegtu atbalstu uzņēmumiem, kuru darbību negatīvi ietekmējusi vīrusa COVID-19 izplatība. 

Š.g. 17.martā valdība atbalstīja Ekonomikas ministrijas piedāvājumu piemērot nodokļu brīvdienas jeb nodokļa nomaksas atlikšanu līdz trīs gadiem bez kavējuma naudas aprēķina tiem uzņēmumiem, kas Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanās sistēmā būs iesnieguši motivētu iesniegumu, pamatojot Covid-19 radīto ietekmi uz uzņēmuma saimniecisko darbību - apgrozījuma kritumu, piegādes ķēžu pārrāvumu, eksporta piegāžu pārrāvumu un ārkārtas situācijas tiešu radītu ietekmi. Attiecīgi Finanšu ministrija līdz š.g. 24.martam sagatavos un iesniegs Ministru kabinetā grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām” un saistītajos tiesību aktos.  

Valdībai vēl būs jālemj par eksporta kredītu garantiju ieviešanu, risinājumu atbalstam uzņēmuma dīkstāves gadījumā, kā arī specifiskiem atbalsta instrumentiem tūrisma nozares komersantiem. Tāpat Ekonomikas ministrija piedāvās atsevišķu nozaru darbiniekiem atbalstu apmācību organizēšanai līdz diviem mēnešiem, tādējādi saglabājot darba vietas. Vienlaikus svarīgi paredzēt atbalstu darbinieku pārkvalifikācijai.

 

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@em.gov.lv