Jaunumi

Ministru kabineta 24.marta sēdē tika lemts Altum garantiju programmas ietvaros 25 miljonus eiro novirzīt portfeļgarantiju sniegšanai Covid-19 negatīvi ietekmētajiem uzņēmumiem, lai paātrinātu atbalsta saņemšanas procesu neliela apjoma garantijām - līdz 500 000 tūkstošiem eiro. Kopumā tas  ļaus pārkreditēt komersantu aizdevumus vismaz 300 miljonu eiro apmērā.

 

Atbalsta sniegšanas uzsākšanai tuvākajās dienās Altum informēs kredītiestādes par iespēju pieteikties finansējumam; pieteikums kredītiestādei būs jāiesniedz Altum trīs darba dienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

 

Garantija tiks sniegta par jauniem vai esošiem apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem, ja kredītiestāde atliks pamatsummas maksājumus vismaz 3 mēnešiem vai pagarinās līgumu darbības termiņu vismaz par 3 mēnešiem. Tāpat garantija tiks sniegta par esošiem investīciju aizdevumiem un finanšu līzingu, ja kredītiestāde atliks pamatsummas maksājumus vismaz 3 mēnešiem un, ja nepieciešams, pagarinās finanšu pakalpojumu līguma darbības termiņu.

 

Vienam komersantam garantēto finanšu pakalpojumu summa nevarēs pārsniegt 500  000 eiro. Garantijas termiņš nevarēs pārsniegt sešus gadus investīciju aizdevumiem un finanšu līzingam, un trīs gadus - apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem. Garantijas likme finanšu pakalpojumam būs līdz 50 %; garantijas prēmijas likme - 0,3 % gadā no garantijas segtās finanšu pakalpojumu summas.

 

COVID-19 krīzes portfeļgarantija segs finanšu pakalpojumu neatmaksāto pamatsummu kredītiestādes līdz 2020. gada 31. decembrim izveidotam aizdevumu portfelim, nepārsniedzot ierobežoto garantijas likmi  20 %.

 

Atgādinām, portfeļgaranttija ir valsts atbalsts garantiju veidā par kredītiestādes izsniegtiem aizdevumiem investīciju veikšanai, apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, kā arī finanšu līzingam. Atbalsta programmu ievieš ALTUM, kas atlasīs kredītiestādes, kuras pašas, bez ALTUM tiešas iesaistes, noteikta finansējuma apjoma ietvaros varēs uzņēmumiem piešķirt aizdevumu ar valsts garantiju.

 

Vienlaikus MK sēdē tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 19.marta noteikumos Nr.149 "Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība", kā papildu rādītājs maksimālās aizdevuma summas noteikšanai pievienots 25% no saimnieciskās darbības veicēja kopējā apgrozījuma 2019.gadā. Tāpat noteikts, ka Altum komersantiem aizdevumiem piemēros aizdevumu procentu likmes, nepārsniedzot 3% gadā.

 

Savukārt, lai nodrošinātu apgrozāmo līdzekļu aizdevumu un garantiju pieejamību saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatība, valdība lēma palielināt Altum rezerves kapitālu par 100 miljoniem eiro.

 

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@em.gov.lv