Jaunumi Mājokļu politika
1

Ministru kabinets š.g. 26. aprīļa sēdē lēma par finanšu līdzekļu pārdali 484 442 eiro apmērā, lai nodrošinātu valsts līdzfinansējumu dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu izmaksai denacionalizēto namu īrniekiem.

Likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” noteikts, ka valsts piešķir pašvaldībām mērķdotāciju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksu nodrošināšanai atbilstoši gadskārtējā valsts budžetā paredzētajiem līdzekļiem. Ņemot vērā iepriekšējos gados veikto valsts budžeta līdzekļu konsolidāciju, kopš 2009. gada valsts budžetā netika paredzēti līdzekļi līdzfinansējumam atbrīvošanas pabalstu izmaksai. Tādēļ vairums pašvaldību pārtrauca šos pabalstus izmaksāt.

Lai veicinātu sekmīgu pāreju uz jauno regulējumu - Dzīvojamo telpu īres likumu, kas turpmāk nosaka, ka īres līgumi var būt tikai terminēti, paredzēts valsts līdzfinansējuma atbalsts tām pašvaldībām, kuras savos saistošajos noteikumos ir paredzējušas dzīvojamo telpu atbrīvošanas pabalsta izmaksu tiem denacionalizēto namu īrniekiem, kuri joprojām lieto dzīvojamo telpu pamatojoties uz  noslēgtā beztermiņa īres līguma pamata un ir reģistrējušies dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas reģistrā.

2021. gadā tika uzsākta līdzfinansējuma nodrošināšana tām pašvaldībām, kuras attiecīgajā gadā plānoja un realizēja pabalstu izmaksu denacionalizēto namu īrniekiem. Ņemot vērā pašvaldību finansiālās iespējas un denacionalizēto namu īrnieku skaitu, pabalstu izmaksa  un līdzfinansējuma nodrošināšana no valsts puses denacionalizēto namu īrniekiem turpinās arī 2022. gadā. Līdzfinansējuma nodrošināšana no valsts puses plānota arī 2023. gadā.

Valdības piešķirtos finanšu līdzekļus Ekonomikas ministrija piešķirs pašvaldībām attiecīgo pabalstu faktiskajai izmaksai. Rīgas valstspilsētas pašvaldībā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanai uz 2022. gadu reģistrētas 37 personas (ģimenes), kurām nepieciešams izmaksāt 900 000 eiro, kur valsts līdzfinansējums veido 450 000 eiro.

Savukārt Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanai uz  2022. gadu reģistrējušās 2 personas (ģimenes), kurām nepieciešams izmaksāt 56 914,88 eiro, kur valsts līdzfinansējums veido 28 457,44 eiro.

Cēsu novada pašvaldībā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanai uz 2022. gadu reģistrētas 7 personas (ģimenes), kurām nepieciešams izmaksāt 11 968,28 eiro, kur valsts līdzfinansējums veido 5984,14 eiro. Attiecīgi, valsts līdzfinansējums dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta nodrošināšanai denacionalizēto namu īrniekiem Rīgas, Jelgavas un Cēsu pašvaldībai kopā veido 484 441,58 eiro.

Šobrīd informāciju par pabalstu izmaksu 2023. gadam ir sniegušas 3 pašvaldības, plānojot dzīvojamo telpu atbrīvošanas pabalstu izmaksu kopumā 44 mājsaimniecībām.

Ņemot vērā, ka finanšu līdzekļi līdz 2 000 000 eiro apmērā denacionalizēto namu īrnieku atbrīvošanas pabalstu līdzfinansējuma nodrošināšanai no valsts puses būs pieejami vēl tikai nākamgad, Ekonomikas ministrija aicina pašvaldības veikt nepieciešamos pasākumus, lai rastu iespēju šādu pabalstu izmaksāt 2023. gadā, tādējādi pretendējot uz minēto valsts līdzfinansējumu.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv