Jaunumi

Eiropas Komisija (EK) pētījumā Latvian Research Funding System. Final Report atzinīgi novērtējusi ES fondu programmu un līdz ar to ieguldītā ES finansējuma nozīmi inovācijas attīstībā Latvijā, kā sekmīgāko atbalsta programmu uzsverot kompetences centru programmu.

 

Kompetences centru atbalsta programmas mērķis ir paaugstināt komersantu konkurētspēju, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību.

 

Latvijā pēdējos gados vairākkārt novērota komersantu un zinātnisko institūciju veiksmīga sadarbība jaunu produktu izstrādē, kas veicinājusi visai ātru komersantu apgrozījuma pieaugumu. Piemēram, SIA “UAVFactory” un Rīgas Tehniskās universitātes veiksmīgas sadarbības rezultātā sasniegts būtisks progress bezpilota lidaparāta Penguin C funkcionalitātes uzlabošanā un testēšanā. AS “Latvijas Finieris” sadarbībā ar Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtu radījis jaunu eksportspējīgu produktu, kas iegūts no bērza pārstrādes produktiem. Savukārt, SIA ”SQUALIO cloud consulting”, SIA “DPA” un Elektronikas un datorzinātņu institūta sadarbībā izstrādāta dziļo neironu tīklu metode auto transporta numura zīmju lokalizācijas un klasifikācijas precizitātes uzlabošanai.

 

Vienlaikus Eiropas Komisija paudusi atzinību Ekonomikas ministrijas profesionāli izstrādātajai klasteru programmai un tās ieviešanas augstai kvalitātei, kas kā labās prakses piemērs tagad tiek minēts citām ES dalībvalstīm.  

 

Lai attīstītu Eiropas klasteru politiku, EK pirmo reizi ir izveidojusi darba grupu un uzaicinājusi arī Latvijas Ekonomikas ministriju piedalīties tās darbā, lūdzot dalīties pieredzē efektīvas klasteru atbalsta programmas izveidē un īstenošanā. Tāpat EM aicināta piedalīties konsorcijā par klasteru kvalitātes jautājumiem, lai lemtu par kritērijiem, pēc kādiem turpmāk ES tiks piešķirti klasteru kvalitātes sertifikāti.

 

“Ekonomikas ministrija pauž gandarījumu par Eiropas Komisijas sniegto atzinību, kuras pamatā ir atbildīgo darbinieku profesionāla un klientorientēta attieksme, kas bija vērojama gan programmu izstrādes posmā, gan programmu ieviešanas fāzē. Ministrija pastāvīgi seko līdzi inovāciju atbalsta programmu ieviešanai, kā arī uzņēmēju un pētniecības institūciju sadarbības organizēšanai, nepieciešamības gadījumā veicot uzlabojumus atbalsta programmās, lai tās vēl vairāk sekmētu inovatīvu produktu attīstību un uzņēmumu konkurētspējas kāpumu,” norāda Raimonds Aleksejenko, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks.

 

Vienlaikus informējam, ka šā gada aprīļa sākumā Latviju apmeklēja Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komitejas delegācija, lai iepazītos ar dažiem no spilgtākajiem Latvijas ES fondu projektiem un klātienē uzzinātu Latvijas pieredzi ES fondu vadībā un uzraudzībā. Vizītes ietvaros tika apmeklēti arī trīs Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo projektu īstenotāji - AS “Olainfarm” Olainē, pārtikas ražotājs SIA “Kronis” Bauskā, kā arī vairāku ES fondu ieviesējs Attīstības finanšu institūcija ALTUM.

 

AS “Olainfarm” projekti ir ES fondu investīciju veiksmes piemēri uzņēmējdarbības atbalsta un starptautiskās konkurētspējas veicināšanas jomās. Eiropas Parlamenta pārstāvji tika iepazīstināti ar jauna produkta un jaunas ražošanas līnijas izveidi, ieviešot uzņēmumā eksperimentālas farmaceitisko produktu ražošanas tehnoloģijas.

 

SIA “Kronis” iepazīstināja Eiropas Parlamenta pārstāvjus ar diviem uzsāktajiem pētījumiem, kas tiek īstenoti Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros, kuru rezultātā plānots izstrādāt gatavos produktus un mērces inovatīvā iepakojumā pasaules tirgiem un radīt inovatīvu pieeju produktu izpētei un to pielāgošanai jauniem ražošanas procesiem atkarībā no mērķa tirgus. SIA “Kronis” atzīmēja, kas bez ES fondu līdzfinansējuma būtu ierobežotas iespējas veikt šādus pētījumus, lai radītu inovatīvus produktus. Šobrīd uzņēmums piesaistījis papildu darbiniekus darbam jaunu produktu attīstībai, kā arī veic  pētnieciskos darbus, iegādājas jaunus materiālus un īrē iekārtas, lai testētu jaunos produktus.

 

Savukārt, Attīstības finanšu institūcija ALTUM iepazīstināja Eiropas Parlamenta pārstāvjus ar atbalsta projektiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un atbalsta programmu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai.

 

Kā zināms, Ekonomikas ministrijas pārziņā ir 20 ES fondu programmas, no kurām 15 programmas ir vērstas uz inovācijas attīstību Latvijā, kuru ietvaros Latvijas ekonomikā kopumā tiks investēti 430,6 milj. EUR.

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis 67013193

E-pasts Evita.Urpena@em.gov.lvprese@em.gov.lv

Web www.em.gov.lv

Twitter @EM_gov_lv

Youtube http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Flickr https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija