Atbalsts uzņēmējiem ES fondi Jaunumi
Inovacijas

Jaunā Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas perioda finansējuma ietvaros Ekonomikas ministrijai ir paredzēta virkne jaunu atbalsta programmu un atbalsta instrumentu, lai sekmētu  STEM jomas (no angļu valodas Science (zinātne), Technology (tehnoloģijas), Engineering (inženierzinātnes), Mathematics (matemātikas)) priekšmetu apguvi mācību iestādēs, ar mērķi veicināt Latvijas cilvēkkapitāla un zinātņietilpīgo inovāciju attīstību.  

STEM jomas paver aizvien plašākas iespējas sekmīgai uzņēmējdarbībai un inovāciju attīstībai. Turklāt cilvēkkapitālam būs izšķiroša loma šī potenciāla atraisīšanā. Tādēļ Latvijā top dažāda mēroga STEM iniciatīvas - Ventspilī durvis vēris zinātnes centrs VIZIUM, Cēsīs – Kosmosa Izziņas centrs, savukārt Rīgā – no nākamā gada darbosies RTU Zinātnes centrs. Lai veicinātu interesi par dabaszinātnēm ar nākamo mācību gadu plānotas nodarbības zinātnes centros Latvijas reģionos.

“STEM izglītība nodrošina veiksmīgu karjeru un sniedz drošus ienākumus. Tāpēc Ekonomikas ministrija ir sākusi līdzdarboties izglītības attīstībā - sadarbībā ar reģionālajiem zinātnes centriem un dažādām programmām radot iespējas jauniešiem papildu iegūt prasmes un zināšanas dabaszinātņu, fizikas, bioloģijas, ķīmijas, programmēšanas un citās eksaktajās jomās, veicinot interesi par tehniskajām un radošajām lietām. Ventspils  Zinātnes centrs "Vizium", Ventspils Augsto tehnoloģiju parks un Ventspils dizaina darbnīca RADE ieinteresē skolēnus un  studentus pievērsties STEM izglītībai, kas ir ļoti svarīgi labas izglītības un veiksmīgas karjeras veidošanai,” uzsver ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

 

Video

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

T. 67013193