AER Enerģētika ES Ilze Indriksone
Latvija ES

Ekonomikas ministre Ilze Indriksone Luksemburgā piedalās Eiropas Savienības (ES) enerģētikas ministru sanāksmē,  kuras laikā ministri diskutēs par Eiropas Komisijas vispārējo pieeju par Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārskatīšanas priekšlikumu (RED) un pārstrādāto Energoefektivitātes direktīvas priekšlikumu  (EED) pārskatiem. Sanāksmes laikā tiks pārrunāti arī ēku energoefektivitātes direktīvas pārskata  un regulas par metāna emisiju samazināšanu enerģētikas sektorā progresa ziņojumi.

Sanāksmes laikā ES enerģētikas ministriem būs iespēja apmainīties ar viedokļiem arī par situāciju enerģētikas jomā Krievijas Federācijas militārās agresijas pret Ukrainu kontekstā.

Esošajā kontekstā patēriņa mazināšanai ir parādījusies jauna, būtiska dimensija. Līdz ar to direktīvu grozījumi ir viens no elemetiem, kas mums palīdzēs mazināt atkarību no importētiem fosiliem energoresursiem, kā arī veicinās atjaunojamo energoresursu izmantošanu un investīciju piesaisti. Priekšlikumos ietvertajiem pasākumiem un to apjomam ir jāveicina ekonomiskā attīstība katrā valstī. Mērķu izpildei ir jābūt izmaksu efektīvai un nedrīkst jebkādā veidā negatīvi ietekmēt valstu iedzīvotāju sociālo situāciju un enerģijas pieejamību. Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un akūtu nepieciešamību atteikties no Krievijas gāzes piegādēm mums jādara viss iespējamais, lai pārietu uz vietējo atjaunojamo energoresursu plašāku izmantošanu, norāda ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Vizītes laikā ekonomikas ministrei paredzētas arī tikšanās ar Somijas un Igaunijas pārstāvjiem, lai pārrunātu Paldisku Sašķidrinātās dabasgāzes termināļa projektu gaitu, kā arī ar Beniluksa un Baltijas valstu kolēģiem tiks pārrunāta pārrobežu sadarbība atkrastes vēju jomā, lai veicinātu  ES atjaunojamās enerģijas ambīciju sasniegšanu, un energosistēmas digitalizācija, lai stiprinātu nacionālā, reģionālā un Eiropas iekšējā tirgus darbību.

 

Papildus informācija:

Vineta Vilistere – Lāce

Ekonomikas ministres padomniece

Sabiedrisko attiecību jautājumos

Mobilais tālrunis: 26399995

E-pasts: Vineta.Vilistere-Lace@em.gov.lv