Latvija ES

Ekonomikas ministre Ilze Indriksone otrdien, 25. oktobrī, Luksemburgā piedalīsies Eiropas Savienības (ES) enerģētikas ministru sanāksmē,  kuras laikā ministri plāno vienoties  par vispārēju pieeju attiecībā uz priekšlikumu direktīvai par ēku energoefektivitāti, kā arī diskutēs par ES kopīgo “gāzes paketi”, kurā ir iekļauts direktīvas un regulas priekšlikums kopīgiem iekšējā tirgus noteikumiem attiecībā uz atjaunīgām gāzēm, dabas gāzi un ūdeņradi.

Sanāksmes laikā Eiropas Komisija arī iesniegs priekšlikumu Padomes Regulai par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai starp kaimiņvalstīm. Jāpiebilst, ka Latvija ir viena no retajām ES dalībvalstīm, kas jau ir parakstījusi līgumus par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai ar Lietuvas un Igaunijas valdībām, kas apliecina valstu gatavību operatīvi sadarboties gāzes piegāžu jomā krīzes situācijā.

Kā zināms, Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 25. oktobra Regula 2017/1938/ES paredz, ka ārkārtas apstākļos ES dalībvalsts sniedz (un arī saņem) solidaritātes pasākumu citai ES dalībvalstij, ar kuru tā savienota ar dabasgāzes starpsavienojumu. Attiecīgi Regula paredz, ka visām tieši savienotajām dalībvalstīm ir jāizveido divpusēja kārtība solidaritātes mehānisma piemērošanai.

Solidaritātes mehānismu paredzēts ieviest starp ES dalībvalstīm kā instrumentu, ar ko mazināt smagas ārkārtas situācijas sekas dabasgāzes jomā un nodrošināt dabasgāzes plūsmu nodrošināmajiem lietotājiem jeb Regulas izpratnē “solidaritātē aizsargājamiem lietotājiem”.

 

Vineta Vilistere – Lāce

Ekonomikas ministres padomniece

Sabiedrisko attiecību jautājumos

Mobilais tālrunis: 26399995

E-pasts: Vineta.Vilistere-Lace@em.gov.lv