ES Jaunuzņēmumi
Latvija ES

Ekonomikas ministrija seko līdzi Eiropas Savienības Tiesas lietai C-611/22 P Illumina/Grail pret Eiropas Komisiju (turpmāk – Lieta). Šajā jautājumā ministrija reaģēja uz Latvijas Jaunuzņēmumu asociācijas (Startin.lv) un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras iesniegtajiem argumentiem, kas aktualizē Lietas iespējamo ietekmi uz Latvijas jaunuznēmumu ekosistēmas attīstību.  

Lietas pamatā ir strīds par Eiropas Komisijai noteiktajām uzraudzības pilnvarām uzņēmumu apvienošanās un pārņemšanas lietās, kas var ietekmēt arī Latvijas Republikas uzņēmumus, īpaši jaunuzņēmumus, tai skaitā ietekmējot to izaugsmi, kā arī radīt vispārēju ietekmi uz investīciju vidi sekojošu iemeslu dēļ:

  • ievērojami tiek paplašinātas Eiropas Komisijas pilnvaras par koncentrācijas atļaušanu vai aizliegšanu gadījumos, ja nav konstatējama formālā atbilstība Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (2004. gada 20. janvāris) par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju 22. pantam;  
  • apvienošanās vai pārņemšanas darījumu process var ievērojami aizkavēties sakarā ar papildu birokrātiskām prasībām vai tiesiskās nenoteiktības dēļ. Tas var radīt izaicinājumus Latvijas uzņēmumiem, kas ir atkarīgi no šādu darījumu veikšanas, lai nodrošinātu uzņēmumu attīstību un investīciju piesaisti. 

Šie faktori ir būtiski Latvijai, kur apvienošanās un pārņemšanas darījumi ir ļoti svarīgi gan uzņēmumu (īpaši akcentējot jaunuzņēmumus) attīstībai ārpus valsts vai Eiropas Savienības robežām, gan produktu vai pakalpojumu attīstībai iekšējā tirgū, tostarp kontekstā ar ārvalstu investīciju piesaisti Latvijā. 

Ekonomikas ministrijai ir svarīgs šīs Lietas iznākums, ievērojot, ka tas turpmāk var ietekmēt Latvijas uzņēmumu tālākas izaugsmes iespējas. 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

67013193

prese@em.gov.lv