Būvniecība Jaunumi
būvniecības ķivere

Ekonomikas ministrija 2023.gada 13.novembrī ir noslēgusi vienošanos ar biedrību “Latvijas būvinženieru savienība” papildinot darbības sfēru sarakstu, kurās tā veic būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību ar sekojošām darbības sfērām:

  • Ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšana;
  • Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana;
  • Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība.

Līdz ar to būvspeciālista sertifikāta pretendenti, kuri vēlās iegūt patstāvīgās prakses tiesības ostu un jūras hidrotehnisko būvju jomā var vērsties Latvijas būvinženieru savienībā.

Ar deleģēšanas Ekonomikas ministrijas noslēgtajiem deleģēšanas līgumiem par  būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgas prakses uzraudzību var iepazīties Ekonomikas ministrijas mājas lapā.