Valainis un Dombrovskis

Ekonomikas ministrs Viktors Valainis šodien, 2. februārī, tikās ar Eiropas Komisijas (EK) izpildviceprezidentu Valdi Dombrovski, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar Latvijas un Eiropas Savienības ekonomiskās izaugsmes veicināšanu sarežģītajos šī brīža ģeopolitiskajos apstākļos. Abas puses vienojās, ka ir jāmeklē risinājumus veiksmīgai iepriekšējā ES fondu plānošanas perioda programmu pabeigšanai un šī perioda programmu laicīgai īstenošanai.

Ekonomikas ministrs EK pārstāvim uzdeva jautājumu, vai ir iespējams pagarināt ES Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) atbalsta programmu pabeigšanu pēc šobrīd paredzētā 2026. gada 1. augusta.

EK viceprezidents atbildēja, ka tādā gadījumā ir jāmaina ES likumdošana, un ANM finansējuma gadījumā tam būtu nepieciešams visu ES dalībvalstu kopīgs lēmums, kas ir politiski sarežģīti panākams risinājums.  

Puses pārrunāja jautājumus, kas attiecas uz Latvijas ilgtermiņa ekonomiskās izaugsmes panākšanu, vienojoties, ka atslēgas faktori tam ir uzņēmumu produktivitātes un inovāciju celšana, finansējuma pieejamība, darbaspēka resursi, kā arī nevajadzīgu administratīvo šķēršļu likvidēšana, tostarp ES fondu programmu ieviešanā.

EK viceprezidents atzinīgi novērtēja EM darbu un iniciatīvas šajos virzienos, jo īpaši birokrātijas izskaušanā, darba tirgus un cilvēkakapitāla attīstības veicināšanā, ministrijai šajās jomās uzņemoties galvenā virzītāja lomu.

V. Dombrovskis interesējās par finansējuma pieejamību Latvijas mazajiem uzņēmumiem, kur V. Valainis atbildēja, ka tā tik tiešām ir bijusi liela problēma – saskaņā ar “Swedbank” pētījumu 70% gadījumos banku kredīti tiem tiek atteikti. Taču valdība ir nopietni pievērsusies šīs problēmas risināšanai un jau šobrīd mazajiem uzņēmumiem ir pieejama ļoti izdevīga finanšu institūcijas “Altum” mazo aizdevumu līdz 50 000 eiro programma biznesa uzsākšanai vai paplašināšanai.

 

Informāciju sagatavoja

Rolands Pētersons

Ekonomikas ministra padomnieks komunikācijas jautājumos

Mob. tālr.:+371 29157405

E-pasts: rolands.petersons@em.gov.lv

Ekonomikas ministrs V. Valanis tiekas ar Eiropas Komisijas viceprezidentu Valdi Dombrovski 02.02.2024