Sarunas dalībnieki Valainis un Korčagins

Ekonomikas ministrs Viktors Valainis šodien, 11. aprīlī, tikās ar Valsts kontrolieri Edgaru Korčaginu, lai pārrunātu jautājumus par valsts kapitālsabiedrību pārvaldību un iespējamajām izmaiņām to normatīvajā regulējumā. Abas puses atzina, ka pastāvošais normatīvais regulējums un tā piemērošanas prakse nereti noved pie grūtībām caur kapitālsabiedrībām īstenot mērķtiecīgu valsts politiku konkrētos jautājumos. Uzskatāms piemērs tam ir ātrgaitas dzelzceļa “Rail Baltica” projekts.

V. Valaiņa ieskatā, lai situāciju uzlabotu, pirmais solis ir panākt regulāras atskaites sistēmas  izveidošanu par būtiskākajiem jautājumiem valsts kapitālsabiedrību darbā – piemēram, stratēģisko mērķu īstenošanu, lielu investīciju projektu virzību, potenciālu krīžu veidošanos. Valsts kontrolieris atzina, ka tieši šādā aspektā arī Valsts kontrole vērtētu, vai valsts kapitāla daļu turētājs ir pienācīgi veicis savu kā uzņēmuma pārrauga darbu – kā tiek pildīti stratēģijā definētie mērķi, vai tie izmērāmi, kādi ir definēti kapitālieguldījumu mērķi, vai tie tiek sasniegti, kā īstenota risku vadība.

Svarīgi, lai valsts kapitālsabiedrībām būtu automātisks pienākums ziņot nozares ministrijai un ministram par svarīgākajiem notikumiem to darbā un sasniegtajiem rezultātiem, un vienota sistēma, kā to darīt. Pretējā gadījumā ministram ir ļoti sarežģīti pildīt ar likumu noteikto politisko uzraudzību pār kapitālsabiedrībām, kā arī nodrošināt valsts politikas mērķu īstenošanu. Tādēļ Ekonomikas ministrija plāno izstrādāt kapitālsabiedrību, kurās Ekonomikas ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, pārvaldības kārtību, kas varētu noderēt kā paraugs arī citām ministrijām. Man ir gandarījums, ka Valsts kontrole šo soli atbalsta un ir gatava dot savu novērtējumu dokumentam, kad tas būs gatavs,” uzsver V. Valainis.

 

Informāciju sagatavoja:

Rolands Pētersons,

Ekonomikas ministra padomnieks komunikācijas jautājumos

e-pasts: rolands.petersons@em.gov.lv

mob.tālr.: +371 29157405